ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

1. Право на лична помощ до 31.12.2020 г. имат:
• Лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 % трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
• Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
• Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. От 01.04.2019 г. можете да заявите желанието си да ползвате Механизма лична помощ. Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в специализирания отдел в дирекция „Социално подпомагане“-гр. Етрополе.
• Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребителите са:
• Заявление-декларация по образец;
• Формуляр са самооценка;

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Документите можете да получите в Дирекция „Социално подпомагане“-гр. Етрополе или да изтеглите от електронната страница на Агенция за социално подпомагане – меню „Социално подпомагане“, подменю „Подкрепа на хората с увреждания“, „Индивидуална оценка на потребностите“, раздел „Документи“.
• Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от Вас, от Ваш законен или упълномощен представител.
• Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител.
Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.
ОЦЕНЯВАНЕ
• След подаване на документите ще бъдете посетен в дома Ви от служител на Дирекция“Социално подпомагане“, който има задължението на установи Вашите реални затруднения и потребности, и да проведе интервю с Вас или Ваш законен представител или с човека, който полага грижи за Вас.
• Служителят използва специално разработен формуляр с различни въпроси, изследващи Вашите функционални затруднения.
Въз основа на Вашата самооценка, представените документи и резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализирания отдел се изготвя Индивидуална оценка на потребностите Ви.
В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включването Ви в Механизма лична помощ.
3. За да се включите в Механизма за лична помощ трябва да подадете Заявление в Община Етрополе по настоящ адрес.
• Документи за включване:
• Заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент;
• Направлението, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“, с определения Ви брой часове за лична помощ;
Когато в заявлението не сте посочили асистент, общината /доставчикът на лична помощ/ може да Ви предложи асистент.
Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.
• В заявлението, Вие /Вашият законен представител/ изрично давате съгласие:
• Добавката за чужда помощ да се превежда за плащането на ползваната услуга;
• До 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД /в зависимост от броя на определените в направлението часове/, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Важно е да знаете, за да направите избора си!
• Даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.
• Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което значи, че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка СЕГА!

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА

Седнали в едно лондонско кафене трима ветерани от ГОЛЯМАТА ВОЙНА! Разказвали си истории от фронта и се хвалели с белезите си!
– Мен ме раниха при Вердюн и почти загубих крака си!
– Това е нищо, Джеймс… мен ме удариха в гърба при Галиполи! Щях да умра , но нали съм мъж и оживях!
Всички се засмели на шегата на младия Ричард и надигнали още веднъж чашите! Тогава те видели един младеж , който стоял близо до стената и гледал в една точка! Зачудили се защо е така тъжен и решили да се пошегуват с него!
– Ей, РЕДНИК … защо така гледаш като застрелян …? Никакви белези не виждам по теб !
Май си бил СТРАХЛИВ на ФРОНТА ?!
Последвали още подигравки от тримата ветерани, но изведнъж младото момче, чието име няма да споменавам , станало и погледнало тримата! Без да повиши тон просто започнало СВОЯ РАЗКАЗ!

 • Бях едва на 19 , когато ме изпратиха! Пратиха ме на македонския ФРОНТ! Позицията ни беше близо до езерото Дойран! Тогава бях много смел, бях готов да умра за краля и родината…исках да убивам! Офицерът наду свирката и НАПАДНАХМЕ! Полето беше широко и покрито с трупове ! Прескачах ги и продължавах…но изведнъж сърцето ми спря! Бях свикнал да чувам гърмежи на среща ми, но тогава чухме ДИВАШКИ ВИК ! Като огромна вълна зверове, тичаха тези тукашни чудовища ! Продължава да викат по техен език „НАПРЕД“ дори когато вече падаха мъртви ! УПЛАШИХ СЕ …мен ме беше СТРАХ, прав сте, господине! Скрих се в една дупка от снаряд и зачаках…виковете спряха! Погледнах и виждах само трупове – всички в НАШИ УНИФОРМИ! Чух как някой се промъкна зад мен! Обърнах се и видях един БЪЛГАРИН…той ме гледаше ! Очите ми бяха пълни със сълзи, а сърце вече нямах !
  Той направи една крачка и мустаците му станаха още по-гъсти и вирнати, не насочи пушка, не извади нож, той просто приближи и ми каза, КАЗА МИ , че това е негова земя и че нямам място тук, каза, че не съм достоен да газя тревата и да дишам въздуха! Разплаках се и паднах в кракакта му, започнах да се моля! Той ме сграбчи и ми удари два силни шамара със силната си изпечена от слънцето и съсипана от работа ръка! Погледна ме в очите и ми каза:
  „НЕ РЕВИ КАТО НЕВЕСТА, А СЕ МАХАЙ ОТ ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА“!
  Тогава не го разбрах, но го усетих… прониза ме право в сърцето британско! В този ден аз разбрах , че СЪМ НИЩО !
  НИЩО СТЕ и ВИЕ, ГОСПОДА !
  Там, под Дунав, има народ, който е бил преди нас…и който ще го има и след нас !
  След разказа си младото момче се разплакало и напуснало кафенето! Останалите трима вече не били същите хора!
 • Това беше страхотна история, дядо … но, кой е бил този българин? Искам да бъда СИЛЕН като НЕГО !
  – Вече не е същият, дядовото…остарял е, но неговата кръв тече във ВЕНИТЕ ТИ !
Да заровим томахавките

ДА ЗАРОВИМ ТОМАХАВКИТЕ

Излезе от печат „Да заровим томахавките“ с автор Володя Вълов.

Предлагам на вашето внимание предговора към книгата:

„Уважаеми приятели. Когато понякога човек няма
какво да прави, обикновено прави безсмислени неща или
глупости. Случвало ми се е и на мен стотици пъти. Докато
един ден не ми хрумна да ги записвам!
Дето се казва – пишех, бришех и пак пишех. То времето,
в което нямаше какво да правя, и без това е малко. Но
скалъпвах разказоподобни драсканици, ту на сериозна
тематика, ту на смешна. Обикновено ме провокираха
реални събития, случки или личности, които силно са ме
впечатлили.
По-голяма част от разказите са по действителен
случай. Разбира се, че навсякъде има и художествена
измислица, засилваща ефекта от преживяното!
Открих, че изследвайки обществени явления, мога
да вплета реални герои или техните домашни любимци
в измислени ситуации. Изводите са за читателите, но
зад „кадър”винаги стои общественото настроение или
явление което изследвам.
Поставяйки в такива ситуации реални личности, без
да обидя когото и да било, съм целял със средствата на
хумора и сатирата да накарам хората да се посмеят на
неща, които обикновено ги тревожат. Доста известни
етрополци могат да се разпознаят лесно по страниците
на книгата. Всички до един са мои приятели!…..Е, има и
малко изключения!
В трета глава съм подредил първите ми опити в
хумористичния жанр. Това са публикации, предимно във
вестниците „Етрополски преглед” и ”Градът днес”, с
незначителни промени в текстовете. Вместо имена съм
поставил инициали, а съвпадението с реални личности е
чиста случайност.
Чудех се доста време какво име да сложа на тази
непретенциозна книга?
Когато довърших разказа със същото име, то ми се
стори подходящо по няколко причини:
Тази разтърсваща история е по истински случай.
Другата е, че може би няма човек от обществото,
който да не е размахвал словестната томахавка през тези
години на не свършващ преход към по-добър живот!?
Срещу опоненти, приятели, дори близки по кръв хора!!
Разбира се в това число и аз!
За отминали години, за историята ни, за отношение към
видове собственост, за управление на града и държавата
и за какво ли не друго.
Да имаш обаче мнение по дадени теми не е „война”,
както се възприема обикновено.То е вътрешно убеждение
и визия, и трябва да се уважава!
Аз лично с тази книга заравям моите томахавки!
Всичко написано тук, приятели, е By the way ! – т.е.
между другото!
Това, което ще прочетете е без никакви претенции за
художествена стойност!
Писано от тотален „Аматьор” !!!
Ако общата оценка на читателите е поне „Симпатичен
аматьор”, ще бъда доволен! Даже повече от доволен!!!
И като нищо ще продължа да тормозя белите листа с
разни небивалици.“
С уважение: Володя Вълов

БАЛКАНСКА СРЕЩА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На 21-23 юни в Община Етрополе ще се проведе 22 Балканска среща на 7 държави. В Срещата ще участват туристически дружества от държавите България, Сърбия, Македония, Черна гора, Хърватска, Словения и Босна и Херцеговина.
Всяка година срещата се провежда в различни градове от гореизброените държави. Тази година честта се падна на Община Етрополе и Туристическо дружество „Туризъм, спорт и екология Етрополе“ да бъдат домакини на събитието.
На Балканската среща участниците ще имат възможността да опознаят Етрополския Балкан като участват по избор в три туристически похода:
1. 7:30 ч. Кашана – Свищи плаз – манастира „Света Троица“
2. 8:30 ч. Етрополе, бензиностанция „Петрол“ – връх „Свети Атанас“ – м. „Дядо Благо“ – манастира „Света Троица“
3. 9:00 ч. Посещение на Исторически музей – манастира „Света Троица“
И трите маршрута завършват на манастира „Света Троица“, където ще се съберат всички туристи.

Етрополе

Едно различно лято- Занимания за деца

Къде?- В ЦСРИ-гр.Етрополе.

Кога? – Понеделник и сряда от 10:00ч до 11:00ч

Период на заниманията: от 01.07.2019г. до 30.08.2019г.

Заниманията са безплатни за децата.

Целева група- от 4 – 10 години

Заповядайте да ТВОРИМ, ИГРАЕМ И МЕЧТАЕМ!

Източник: ФБ страницата на ЦСРИ – Етрополе:

https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%A1%D0%A0%D0%98-%D0%95%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-684546474971008/
Етрополе

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАДА – ПЕТРОВДЕН И ПРАЗНИК НА ЕТРОПОЛСКИТЕ ЗЕТЬОВЕ

Дата: 28.06.2019 г. /петък/

11:00 часа – Откриване на изложба „Ехо от зетьовските празници“
Място: Исторически музей-гр. Етрополе

19:30 часа – Концерт на Софи Маринова
Място: Централен площад

Дата:29.06.2019 г. /събота/
9:00 часа – Тържествена Света литургия
Място: Църквата „Св. Арх. Михаил“

10:00 часа – Откриване на Празника на Етрополските зетьове
Място: Зольова чешма

10:15 часа – Тръгване на карнавалното шествие от Часовниковата кула

10:45 часа – Приветствие от Кмета на Община Етрополе, клетва на млади зетьове
Място: Централен площад

18:00 часа – Футболен мач „Завряни срещу доведени“ /Зетьове и снахи от всички поколения и професии/
Място: Стадион „Чавдар“

20:00 часа – Тържествен концерт, с участието на Вили Рай, Танцов ансамбъл „Балканска младост“ и Духов оркестър – град Етрополе
Място: Централен площад

21:30 часа – Илюминации
Място: Централен площад

ТА „Балканска младост“ с три награди във фестивала „Златни нишки“ в село Трудовец

Второто издание на фестивала „Златни нишки“ е кулминацията на Ракитиновите празници, организирани от читалището в село Трудовец. Фестивалът премина под егидата на Областната администрация. Грамоти от областния управител Илиан Тодоров получиха и победителите и участниците в надпреварата.
На първо място в двете възрастови групи (до 14 и над 14 години) се класираха танцьорите от ТА „Балканска младост“ при НЧ „Тодор Пеев 1871“ – Етрополе, с ръководител Калинка Пушкарова. Голямата награда на Община Ботевград – плакет, грамота и 300 лева, също беше спечелена от ТА „Балканска младост. Тя бе връчена от секретаря на Общината Стефка Граматикова.

Източник:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010233318444

Библиотеката в Етрополе с щедро дарение от художествена и детска художествена литература

Ето какво бе публикувано във ФБ страницата на Библиотеката:

„Благодарим на госпожа Мария Налбатска-Гецова за щедрото дарение от художествена и детска художествена литература, което ще удовлетвори голяма част от нашите читатели. Дарението включва интересни и четивни книги – романтични и криминални, подходящи за отдих през настъпващото лято.“

Етрополе- Манастира

ПРАЗНИК НА МАНАСТИРА „СВЕТА ТРОИЦА“

ПРОГРАМА

Дата: 15.06.2019 г. /събота/
17:30 часа –Вечерно Богослужение от Отците на Община Етрополе.

Дата: 16.06.2019 г. /неделя/
8:00 часа – Утринно Богослужение и от 9:00 часа – Божествена Света литургия, отслужени от Отците на Община Етрополе.
11:30 часа – Освещаване и даване на празничен курбан.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящия Празник на етрополския манастир „Света Троица” Ви уведомяваме, че на 16.06.2019 г. /неделя/ за жителите ще бъде организиран транспорт до манастир „Света Троица“ и обратно, с час на тръгване в 8.00 ч. по маршрут: Автогара – спирка /Кафе „Тексас”/ – спирка /„Манастирска”/-Манастир „Света Троица“.

СЪСТЕЗАТЕЛКИ ПО БОКС ОТ СПОРТЕН КЛУБ „БАЛКАН ЕТРОПОЛЕ“ ЗАВОЮВАХА БРОНЗОВИ МЕДАЛИ В РУСЕ

На проведения от 4 до 6 юни 2019 г. в Русе Държавен личен шампионат по бокс за жени и девойки взеха за първи път участие две състезателки от новоучредения Спортен клуб по бокс „БАЛКАН ЕТРОПОЛЕ“. Възпитаничките на Борис Борисов завоюваха два бронзови медала.
Ева Ценова (категория 51 кг) в първата си среща победи с 3:0 съдийски гласа опитната си противничка от „Черно море“-Варна, а на полуфинала отстъпи след равностойна и красива битка пред златната медалистка – част от националния отбор на България и участничка в Европейското първенство в Галац.
Състезателката в категория 64 кг Искра Илиева се наложи убедително и отказа в първия рунд противничката си, представителка на домакините от Русе, а на полуфинал отстъпи пред състезателката от ЦСКА, показвайки борбеност и желание за победа.
Двете момичета посвещават медалите си в памет на техния съотборник и приятел Васил Керемидски!
Треньорът на боксовия клуб Борис Борисов изказва своята благодарност на Искра Илиева и Ева Ценова за усилията, упоритостта, всеотдайността и борбения дух, които показаха на Републиканското първенство в Русе, допринасяйки за достойното представяне на най-младия боксов клуб в България.
Спортен клуб по бокс „БАЛКАН ЕТРОПОЛЕ“ продължава своята дейност, като тренировки се провеждат всеки ден от 15:00-17:00 часа. Всички, желаещи да се докоснат до този учещ на дисциплина и упоритост спорт, са добре дошли в залата по бокс и може да се свържат с треньора Борис Борисов на телефон – 0875331190.