*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За да бъде красив и привлекателен нашият град за гражданите и туристите, всяка година община Етрополе отделя в бюджета си 10 000 лв. за ремонт на съоръженията в парковете и градинките. Показваме Ви състоянието на детските площадки в града, след като общината всяка пролет възстановява щетите.

Общинското ръководство апелира за по-отговорно отношение към общинската собственост и нетърпимост към всякакви прояви на вандалщина. Нека гражданите – свидетели на подобни прояви, подават сигнали на дежурния телефон в община Етрополе 0720/68 200 или на РУ на МВР – Етрополе 0720/62131.