Безплатно обучение по предприемачество в гр. Правец „Развитие на собствен бизнес – мисия възможна“

Живеем в свят, в който бъдещето е на активните, креативни, будни хора с предприемачески дух! Личности, които искат да променят света, надскачайки себе си и ставайки пример за другите!

Участието в семинара е безплатно, но местата са ограничени и се запълват по реда на заявките. Побързайте, за да бъдете от избраните за участие в 5-дневно обучение по предприемачество!

Обучението е за тези, които са готови да инвестират в своето бъдеще и да ангажират част от своето време в рамките на 5 работни дни. Темите на обучението са логически подредени, така че да Ви поведат през целия процес, стъпка по стъпка, от идеята към действие. Ще имате шанс да се учите от успешни практици, чрез практически казуси и видео демонстрации, лично да преживеете пътя на успешния предприемач!

Обучението е насочено към:

  • безработни лица,
  • неактивни лица вкл. студенти
  • заети лица, които искат да стартират собствен бизнес;

Обучението ще се проведе в периода между 08.04-12.04.2019 г. в хотел в х-л „Правец палас“, пл. „Тодор Живков“ 1, гр. Правец

Започваме на 08.04.2019 г. от 13:30 ч. и приключваме на 12.04.2019 г. в 17:30 ч.

При успешното преминаване на цялото обучение се издава сертификат „Основни познания за развитие на собствен бизнес“.

Запазете своето място като ни изпратите заявка на info@biforum.org, съдържаща Вашите имена, към коя от изброените групи принадлежите, имейл, телефон за връзка.

Срок за записване: 29.03.2019 г. /или до изчерпване на местата/.

За допълнителна информация: 02/951 52 59.

Запознайте се с предварителната програма.

ПРОГРАМА

Първи ден

13:30 – 14:00

Регистрация на участниците и кафе

14:00 – 14:15

Откриване и представяне на проекта.

Георги Табаков, Председател на УС на Български икономически форум и ръководител на проекта

14:15 – 15:15

Характеристики на успешния предприемач.

Георги Табаков

15:15 – 16:15

От идеята към бизнеса.

Георги Табаков

16:15 – 16:30

Кафе пауза

16:30 – 17:30

Бизнес план I – аналитична част.

Георги Табаков

Втори ден

09:30 – 11:00

Откриване на деня.

Стартиране на собствен бизнес. Канава на бизнес модел.

Георги Табаков

11:00 – 11:15

Кафе пауза

11:15 – 12:00

Практически казус. Презентиране от участниците.

  • Канава на бизнес модел

12:00 – 13:30

Стартиране на собствен бизнес. Предложение за стойност.

Георги Табаков

13:30 – 14:30

Време за обяд

14:30 – 15:00

Умения за промотиране на малък бизнес.

Георги Табаков

15:00 – 16:00

Бизнес план II – маркетинг част.

Георги Табаков

16:00– 16:15

Кафе пауза

16:15 – 17:30

Бизнес план II – маркетинг част.

Георги Табаков

Трети ден

09:30 – 11:00

Откриване на деня.

Дизайн и корпоративна идентичност. Изграждането на фирмения имидж.

Георги Табаков

11:00 – 11:15

Кафе пауза

11:15 – 12:00

Изработване на маркетинг и рекламни материали.

Георги Табаков Георги Табаков

12:00 – 13:30

Работа по практически казус. Презентиране от участниците.

13:30 – 14:30

Време за обяд

14:30 – 15:30

Социалните медии и интернет маркетинг.

Георги Табаков

15:00 – 16:00

Риск мениджмънт

Георги Табаков

16:00– 16:15

Кафе пауза

16:15 – 17:30

Организационна структура на фирмата. Оптимизиране на процесите.

Георги Табаков

Четвърти ден

09:30 – 11:00

Откриване на деня.

Финансово планиране – 1-ва част.

Косьо Стойчев и Веселина Господинова

11:00 – 11:15

Кафе пауза

11:15 – 12:00

Финансово планиране – 2-ра част.

Косьо Стойчев и Веселина Господинова

12:00 – 13:30

Финансово планиране – 3-та част.

Косьо Стойчев и Веселина Господинова

13:30 – 14:30

Време за обяд

14:30 – 15:30

Капитал и видове източници

Косьо Стойчев Косьо Стойчев

15:00 – 16:00

Работа по практически казус. Дискусия.

16:00– 16:15

Кафе пауза

16:15 – 17:30

Работа по практически казус. Дискусия.

Пети ден

09:30 – 11:00

Откриване на деня.

Форми на търговска дейност – 1-ва част.

Косьо Стойчев и Веселина Господинова

11:00 – 11:15

Кафе пауза

11:15 – 12:00

Форми на търговска дейност – 2-ра част.

Косьо Стойчев и Веселина Господинова

12:00 – 13:30

Персонал, правни отговорности и застраховка – трудово законодателство и нормативни изисквания

Косьо Стойчев и Веселина Господинова

13:30 – 14:30

Време за обяд

14:30 – 15:30

Подбор и мотивация на персонала. Изграждане и работа в екипи.

Косьо Стойчев и Веселина Господинова

15:00 – 16:00

Работа по практически казус. Дискусия.

16:00– 16:15

Кафе пауза

16:15 – 17:30

Дискусия „А сега накъде!?“

Обща оценка на семинара.

*Събитието се организира в рамките на проект BG05M9OP001-1.023-0029 „Готови за бизнес старт“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.