*

Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД направиха ценно дарение на книги на 17 читалища и 15 училища в община Етрополе и други общини, където дружествата от Група ГЕОТЕХМИН осъществяват дейност. В община Етрополе книги получиха библиотеките на Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“, както и СУ „Христо Ясенов“, Професионална гимназия Тодор Пеев, ОУ „Христо Ботев“, ОУ Христо Ботев – с. Лопян. Сред книгите са творби на българските класици Христо Ботев, Иван Вазов, Захарий Стоянов, Николай Хайтов, Кирил Христов, съвременниците Иван Гранитски, Валентина Радинска, чуждестранните класици Фьодор Достоевски, Алексей Толстой, Стендал, Марк Твен и др.

Даренията са част от програмата на Група ГЕОТЕХМИН за корпоративната социална отговорност „Култура и национална идентичност“. Началото ѝ е поставено в навечерието на 24 май през 2012 г. с дарителска кампания  в областта на литературата и изкуството и инициативи, насочени към духовното израстване и съхраняване на националното самосъзнание на младите хора в общините от района на дейност. Дружествата са дарили десетки хиляди издания от световната и българската класика на детски градини, училища и читалища, основно в Софийска област.

снимки: Христо Христов