*

Балканският институт по труда и социалната политика, част от който е и Галя Бончева – член на нашето Сдружение „За Етрополе”, приключи успешно един интересен и полезен социален проект „SOCIAL INNOVATION ZONE (SI-ZONE)”.

Ето какво споделя тя за участието си в този проект:

„Социалното предприемачество – това е бизнес, насочен към решаване на социални проблеми. Печалбата с цел развитие на бизнеса не е основополагащ фактор. Решаването на важни социални въпроси – това е точният критерий, който оценява доколко един бизнес е част от социалната икономика. Трудоустрояването на незащитените групи от населението, социализацията на хората с увреждания, възраждането на културните традиции – всичко това лежи в основата на социалното предприемачество. Социалните предприемачи не се опитват само да създадат свой бизнес, но и се стремят да помогнат на хората да решат някакъв остър социален проблем. Получаването на печалба не е с цел самоцелно лично забогатяване, но и да развитие на бизнеса, помагайки на все повече хора. Проектът предлага бизнес игра, създадена от нас и нашите проектни партньори от Австрия, Румъния, Великобритания, Испания и Франция, която дава възможност на всеки да провери предприемаческите си нагласи и да повиши степента на своите знания в тази област. Слабата конкурентоспособност в областта на социалното предприемачество и недостига на иновативни образователни средства в сферата на неформалното обучение насочи нашето внимание към разработване на обучителна структурна рамка за реализиране на игра от реалния живот (real life game) за социално предприемачество. Тя е симулация, която поставя играчите в ролята на вероятни бъдещи предприемачи. Участниците преминават през играта индивидуално или групово, като всеки етап съдържа задачи, които участникът трябва да изпълни – тест, определящ степента на техните наклонности в областта на социалното предприемачество, учебни модули, проверка на знания чрез отговор на въпроси с различна степен на трудност. Предложената игра може да бъде използвана като част от учебната програма в училище или университета и да разнообрази дейностите на учебния процес.”