*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Позволете ми да изкажа своите искрени благодарности към всички отговорни лица и институции за произвеждане на изборите в община Етрополе в условия на пандемия:
Служители на Общинска администрация – Етрополе,
Кмет и кметски наместници на населени места в общината,
Служители на РУ на МВР – гр. Етрополе,
Служители на РС на ПБЗН – гр. Етрополе,
Служители на Държавно горско стопанство – гр. Етрополе,
Служители на НЧ „Т. Пеев -1871“ – гр. Етрополе,
Директори на училища в общината и по-специално на г-жа Мила Манчева за перфектната организация в СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе,
Служители на „Елаците – Мед“ АД, „Етропал“ АД и ЕТ „ХЕНЦ – Христо Николов“.
Накрая, и не на последно място, благодаря на всички секционни комисии за търпението, професионализма и отговорността до края на организационния процес и предаване на изборни книжа.
Желая на всички Вас здраве и благополучие!

С уважение:
Цветина Чипева – секретар на община Етрополе,
Ръководител на екипа по техническата организация на изборите за Народно събрание и народни представители на 4 април 2021 г.