*

На 11 декември, общественият възпитател към МКБППМН гр. Етрополе – Надежда Димитрова, проведе беседа с учениците от 3 и 4 клас в ОУ „Христо Ботев“ на тема: „Познавам правилата за движение, спазвам ги и се грижа за собствената си безопасност „.

На срещата присъства и секретарят на МКБППМН г-н Лазар Василев.

Децата си припомниха важни правила за безопасно движение по пътищата – правилните места и начини за пресичане на пътното платно, местата за безопасна игра, безопасен маршрут до училище.

Учениците се справиха отлично с подготвените образователни игри „Вярно-невярно“ и „Познавам пътните знаци“ и отговаряха без грешка на всеки един от поставените въпроси.

Като награда децата получиха картинки за оцветяване с познати пътни знаци.