*

• Тази индустрия е фундамент на нашата икономика, каза в приветствието си към бранша президентът Румен Радев
• В минната индустрия работят хората с най-високи заплати в страната, наред с IT и транспортния сектор, според проф. дтн инж. Николай Вълканов
• Проф. дтн инж. Цоло Вутов и Група ГЕОТЕХМИН бяха удостоени с пет награди
Българската минно-геоложка камара отбеляза 30-ата си годишнина с тържествено събитие, на което освен над 250 представители от минерално-суровинната индустрия, присъства президентът Румен Радев, ръководствата на синдикатите КНСБ и „Подкрепа“, заместник-министри, представители на институции, компании, учени и студенти.
„За мен е чест да бъда сред вас, представители на тази мъжка, трудна и рискована професия. Професия, превърнала се в еталон на сила, на характер и особено на сплотеност. Професията, която се утвърди, като жизненоважен фактор за развитието на българската икономика.  Цялата дейност може да се измери с 3 млрд. лева. Това е индустрия, която осигурява десетки хиляди места. Въвежда нови технологии, нови инвестиции, но най-важното – тази индустрия се явява фундаментът на нашата икономика. Тя е стратегически отрасъл, ние никога не трябва да забравяме това, защото често говорим за плодородната българска земя, но и често пропускаме, че вътре, в недрата на тази земя се крият огромни богатства. Богатства, които трябва да бъдат проучени, изследвани, разработени и усвоени, а именно това е Вашата високоотговорна мисия в интерес на българското общество“ – каза в словото си президентът Радев. Той благодари за обществено-значимия труд  на всички миньори и връчи на председателя на БМГК проф. Вълканов Почетния знак на Президента за наложени нови стандарти, форми и начини на работа, които допринасят за повишена производителност и повишена конкурентоспособност, корпоративна социална отговорност и подобряване условията на труд.
Националното честване на Деня на миньора започна по традиция с тържествен молебен за здраве в катедралния храм „Св. Неделя“, където се събраха представители на организаторите – УС на БМГК, Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, Федерацията на независимите синдикати на миньорите и минната общност.
Сред официалните гости на честването бяха зам.-министърът на енергетиката, г-н Мирослав Дамянов, зам.- министърът на труда и социалната политика – г-жа Надя Клисурска, зам.-министърът на труда и социалната политика г-н Иван Кръстев, г-жа Мариета Немска, директор на дирекция Икономическа и социална политика в МС. Сред гостите бяха президентът на КТ „Подкрепа г-н Димитър Манолов, и президентът на КНСБ – Пламен Димитров, кметове, представители на работодателски организации в България –  КРИБ, БСК, Асоциация на индустриалния капитал, БТПП, академична и научна общност.
Председателят на БМГК, проф. Вълканов изнесе доклад и презентация за състоянието на минерално-суровинната индустрия през 2020 г. „Повече от ¾ от всички предмети в ежедневието ни са произведени от добитите суровини… Добивната индустрия е гаранция за повишаване на конкурентоспособността на националната икономика, дава шанс за младите хора да работят тук, както и за надграждане на постигнатото с иновации и нови технологии. Добивната индустрия в България осигурява до 5 % от брутния вътрешен продукт и е двигател за развитието на редица региони, обезпечава със суровини ключови сектори – като металургия, строителство, машиностроене, химическа промишленост и др.“ – каза проф. Вълканов. Той изнесе конкретни факти за индустрията за изминалата година. „Общият добив на полезни изкопаеми през 2020 г. е 107 млн. тона. В стойности можем да го изразим така: метални руди – 62%; неметални минерали и суровини – 19%; твърди горива – 16%; нефт и газ – 2%. Разпределението на добива на скално-облицовъчните материали е както следва: метални полезни изкопаеми – 36%; инертни материали – 32%; твърди горива – 21% и индустриални минерали – 10%.“
Проф. Вълканов се спря на постиженията в дуалното обучение и приноса на индустрията за образованието и перспективите на младите хора. Средната годишна заплата през 2020 г. в бранша е 21 927 лв., като средната за страната е 16 100 лв. Сравнена със средната за 2010 г. – само преди десет години, тя е била – за бранша – 12 325, а за страната -777 лв. След официалната част бяха връчени награди по случай 30-годишнината на БМГК – на институции, организации и лични награди, както и годишните награди за постижения в бранша.


Сред наградените бе и проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, който получи персонална награда за принос към Българската минно-геоложка камара по случай 30-годишнината й. Дружеството, също с 30-годишна история, бе удостоено с награда за принос към бранша, грамота за активно участие в националната дарителска кампания за подпомагане за справянето с Covid-19 и за втора поредна година взе националната награда за социално-отговорна кампания минерално-суровинната индустрия за програмата си в помощ на общините „Българските добродетели“. Програмата е създадена през 2018 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата Елаците-Мед, Геотехмин, Геострой и Геотрейдинг. Основателите подкрепят благородни каузи и значими проекти в областта на здравеопазването, образованието, културата, развитието на градската среда и качеството на живот на местното население в районите на дейност на Група ГЕОТЕХМИН. Медодобивното дружество Елаците-Мед получи наградата за най-високи производствени резултати през годината.

Сред удостоените с награди са също МГУ, Асарел-Медет, Дънди Прешъс Металс, Минстрой холдинг, Каолин, Горубсо-Мадан. Специални награди получиха и учени и специалисти, допринесли за развитието на НТС по МДГМ, както и отлични студенти.