*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Министерството на труда и социалната политика ще осигури повече възможности за подкрепа на възрастните хора в общините чрез Домашния социален патронаж.
За патронажна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка могат да кандидатстват:
• Самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място;
• Хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по ЗЛП;
• Лица, които са в карантина;
• Самотни родители на малки деца.
В условията на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи се планира допълване на дейностите на Домашния социален патронаж и други услуги като:
• Доставяне на топла храна – ежедневно;
• Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя;
• Съдействие за снабдяване с предписани лекарства.
Заявки се подават на телефон 0720/62170 – Домашен социален патронаж лично или от лица, които познават хора в нужда. В информацията е необходимо гражданите да съобщят три имена и адрес. Срокът за подаване на заявлението по телефон е 17.03.2020 г. /вторник/ до 13.00 часа.

С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ