*

От 12 юли 2021 г. ще се издават нови удостоверения за техническия преглед и нови стикери за преминат преглед. В стикерите ще се отразява и екологичната група на автомобила – това заяви Бойко Рановски, изпълнителен директор на Агенция „Автомобилна администрация“ в интервю по БНТ.

Предоставяме ви обобщена информация за екологичните стикери, която публикува Съюзът на българските автомобилисти.

Какво представляват стикерите за екологичната група на автомобила?

Екологичната група ще се контролира визуално и с чип, който ще бъде вграден в стикера. Стикерът ще бъде поставян на предното стъкло на автомобила (в средата зад огледалото за задно виждане) и ще важи до следващия технически преглед.

Информацията от него ще може да бъде прочитана дистанционно. Екологичната група е различна от екологичната категория, определена от производителя. Стикерът ще се издава за леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т. В стикера се съдържа пълната информация от преминатия ГТП, но тя ще бъде криптирана и за ползване само от определени служби. Видимата информация е само екологичната група и регистрационния номер на автомобила. 

Това означава, че досегашният стикер за успешно преминат технически преглед на практика отпада. 

Какви са различните екологични групи?

Те са общо 5 на брой. Петата и най-високата се отнася за електрическите и хибридните автомобили. Останалите автомобили, които работят на бензин, дизел и различни видове газ, са групирани в другите 4 групи. Категорията Евро 6, например, попада в 4-та екологична група. 

Как да получите стикер, ако вече сте преминали ГТП?

Всеки, който в момента регистрира автомобила си в МВР и който ще посещава гр. София преди датата му за годишен преглед, ще може да се яви в пункт за технически прегледи. Там съответно ще му бъдат направени замерванията и поставен стикера за екологична група.

Какви са рестрикциите и кой ги определя?

Според Рановски става въпрос за ограничения за определени части и райони на големите градове в страната. Това не означава, че те ще съвпадат със сините и зелени зони. Като зоните, в които ще действат подобни ограничения, ще бъдат определяни от кметовете на населените места.

Според него също така камерите в София не могат да четат новите стикери за екологична норма. Това означава, че до началото на юли камерите трябва да бъдат преоборудвани. В същото време обаче камерите за скорост на КАТ ще могат да правят справка за екологичната норма по регистрационен номер.

Какви още промени се очакват?

В момента се работи по това гражданите да не носят застраховката Гражданска отговорност и системата за прегледите да проверява автоматично за наличие на такава в Гаранционния фонд.

От 12 януари 2022 г. резултатите от измерванията в пунктовете за техническа изправност да постъпват в системата на ИААА и системата да определя дали автомобилът е изправен и коя екологична норма е.

Рановски заяви, че по този начин ще бъдат прекратени фиктивните прегледи. Тоест служителите на тези пунктове реално няма да определят дали автомобилът е изправен или не.