*

Във връзка с публикация на страницата на ПП ГЕРБ – Етрополе, публикуваме становище на Кмета на Общината Димитър Димитров

ДО Г-ЖА ВЕНЕТА ГЕРГОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ГЕРБ – Етрополе

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕРГОВА,

По повод публикацията Ви си позволявам като Кмет на община Етрополе да взема отношение по написаното. Желанието ми е с факти да освежа паметта Ви и Ви моля да отговорите на няколко въпроса.

ГОСПОЖО ГЕРГОВА,

Вие, като зам.-кмет през 2015 година, а реално в по-голямата част от този период като Кмет, поради заболяването на г-н Богомил Георгиев, завещахте на жителите на общината и мен, като новоизбран кмет, заем в размер на 3 504 000 лв. /три милиона петстотин и четири хиляди лева/ към октомври 2015 година. Този заем всички ние изплащаме и днес.

Заставайки с лицето си пред гражданите както пишете, бихте ли ми отговорили на следните въпроси:

1. Кое Ви накара така рязко да смените позицията си относно поемането на общинския дълг?

2. Като дългогодишен зам. кмет запознати ли сте с информацията, че почти няма община, която да не ползва кредити, за да живеят хората по-добре, както самата Вие сте написали?

3. Не е ли гузна съвестта Ви, след като само тези, получаващи заплати от „Елаците МЕД“ в Общинския съвет, не са подкрепили искането?

4. Вие като лидер на ПП“ГЕРБ“ – Етрополе и г-н Младен Недков не подкрепихте предложението до Общинския съвет, а Председателят на ОбС и другите 2-ма съветници от ПП“ГЕРБ“ го подрепиха, което ме кара да се съмнявам дали сте обсъдили със съпартийците си гласуването. Искам да ми отговорите това ли е позицията на Партия“ГЕРБ“?

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Позиция на ПП „Герб“: