*

На 14 септември 2022 г. беше официалното представяне на двете сдружения с нестопанска цел – „КЛУБ НА МИНЬОРА И МИННОТО ДЕЛО ПРИ ЕЛАЦИТЕ-МЕД – ЕТРОПОЛЕ“ и „КЛУБ СПОРТ И ЗДРАВЕ – ЕТРОПОЛЕ“.

„Клуб на миньора и минното дело при Елаците  – Мед – Етрополе“ е създаден  да подпомага и реализира различни граждански инициативи, свързани със социалната и личностната реализация на работещите, бившите служители в минната индустрия и техните семейства, както и много други социални каузи за об. Етрополе. Председател на сдружението е инж. Владимир Александров.

Клуб „Спорт и здраве – Етрополе“  е сдружение, което има за цел организиране на физически, спортни и тренировъчни дейности, както и насърчаване на местния туризъм. Сред каузите са и разработване на програми.

Разработване на програми със спортен характер и други изяви, създаващи условия за развиване и популяризиране на спортните занимания при младите хора. Председател на сдружението е Ивайло Георгиев.

 В учредителните съвети на двата клуба са местни хора от различни сфери – минно инженерство, икономика, образование, спорт, IT. Всеки един от тях е доказан в своята област и отворен да работи за общата кауза.

На събитието присъстваха: Димитър Димитров – кмет на община Етрополе, инж. Драгомир Драганов изпълнителен директор на „Елаците-мед“ АД, Доминик Хамерс – изпълнителен директор на „Геотехмин“ ООД, представители на  институции, културни и спортни дейци и общественици, за да се запознаят с целите на сдруженията и да споделят своите идеи за съвместна работа, за добруването на община Етрополе.

Председателите на двете сдружения представиха своите виждания относно предстоящи инициативи като: управлението на басейна в СУ „Христо Ясенов“, възстановяването на лятното кино в града, ремонт на базата в местност „Кокалското“ в Етрополския балкан и призоваха за сътрудничество, в осъществяването на тези проекти.

Поздравителни адреси бяха изпратени от:

Проф. дтн инж. Цоло Вутов – Управител на „Геотехмин“ ООД

Д-р инж. Иван Вутов – Председател на СД „Геотрейдинг“ АД

Инж. Драгомир Драганов – Изпълнителен директор на „Елаците-мед“ АД

Мила Манчева – Директор на СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

Десислава Найденова – Директор на ПГ „Тдор Пеев“ – Етрополе

За доброто настроение на участващите в ползотворната среща се погрижиха момичетата от група „Мистик“.