*

На 16.09.2021г., спазвайки противоепедимичните мерки за борба с корона вируса в двора на СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе се проведе запознаване с огнеборската професия, специализираното техническо оборудване на пожарникарите с учениците от 1-ви до 4-ти клас включително. Бе показано снаряжението на пожарникарите, с което се извършват пожарогасителните и спасителни действия. Учениците и техните преподаватели видяха нагледно как се използва въздушно дихателния апарат при гасене на пожари и работа в непригодна за дишане среда. Началникът на местната противопожарна служба главен инспектор инж. Ивайло Диков разясни подробно на малчуганите всичко за пожарникарите и тяхната професия, като направи сравнение, че служителя, който използваше при демонстрациите въздушно-дихателния апарат много наподобява на героя от филмовата фантастична поредица „Междузвездни войни“ Дарт Вейдър, дишайки по същия начин шумно и по външната прилика с пожарникарската каска и предпазната лицева маска на огнебореца. Показано бе и специално топлозащитно облекло от лек тип за гасене на пожари с температура до 1000 °С. Под формата на шега за привличане на вниманието началника на службата се изказа, че и в пожарните служби работят космонавти.
На децата им беше изключително интересно и задаваха поредица от въпроси на огнеборците за техните дейности по отработване на произшествията.
Това бе един изключително интересен и незабравим ден за малките приятели на огнеборците.