*

Гимназията се ремонтира по Благотворителна програма „Българските добродетели“

На тържественото откриване на новата учебна година на 15 септември, в Професионална гимназия „Тодор Пеев“ – гр. Етрополе, наред с официалните гости от общинското ръководство, присъстваха и представители на Група ГЕОТЕХМИН.

През последните години гимназията работи по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ в партньорство с три дружества от групата – Елаците-Мед АД, Геотрейдинг АД и Геострой АД. Това е дългосрочен проект, в който компаниите са се ангажирали да помагат за практическо обучение и професионалното ориентиране на учениците, които учат в специалностите „Електрически инсталации“ и „Пътностроителна техника“. През тази учебна година в двете специалности са се записали общо 18 ученици.  С новия прием децата в тази форма на обучение в гимназията стават 56.

Дуалното обучение е един от най-съвременните модели на учене чрез работа. Да се намери обаче правилното решение какви да бъдат специалностите, така че да съответстват както на интересите на родителите и мечтите на децата, така и на бизнеса, не е лесна задача. Невинаги паралелките в страната се запълват.

Фактът, че към двете обявени за прием специалности има интерес, е заслуга на директорката г-жа Десислава Найденова и ръководството на гимназията.

„За трета поредна година осъществяваме  план-прием и в дуалната система на обучение. Добрите взаимоотношения и съвместната ни работа с фирмите партньори в лицето на Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД, са мерило за бъдещите успехи и носят удовлетворение от постигнатите резултати“ – каза г-жа Найденова в словото си по случай първия учебен ден.

Тя изрази специална благодарност към Група ГЕОТЕХМИН и за осъществявания ремонт по Благотворителна програма „Българските добродетели“, основана по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД. Целта на ремонта е да се постигне енергийна ефективност. „С тяхна помощ и с помощта на Община Етрополе предстоят да се реализират още много бъдещи проекти“ – допълни тя.

Приемът в паралелки с дуално обучение е след 7 клас. В 11 клас учениците се обучават два дни в реална работна среда, а в 12 клас – три дни в реална работна среда на обекти в избраните компании и под ръководството на наставници. Възпитаниците в паралелките с дуално обучение от Професионална гимназия „Тодор Пеев“ имаха възможността за пробно стажуване на територията на Рудододобивния комплекс. А през учебната 2023/2024 г. там очакват за практическите занятия първите ученици. 

Да работят в Група ГЕОТЕХМИН е мечта за много млади хора от община Етрополе и общините от района на Средногорието. Те знаят, че сме отговорен работодател, привличат ги модерните машини и оборудване, а за мнозина това е и продължение на семейната традиция, казват от компаниите. Партньорството за дуалното обучение е част от политиката на Група ГЕОТЕХМИН да инвестира в професионалното ориентиране на младите хора в региона на дейност.

На откриването на учебната година в Професионална гимназия „Тодор Пеев“ присъстваха г-н Марин Маринов, председател на Общинския съвет, г-жа Росица Христова, заместник-кмет на общината, г-жа Цветина Чипева, секретар на общината, както и представителите на Група ГЕОТЕХМИН – г-жа Милена Христова, директор „Човешки ресурси“ на Елаците-Мед, г-н Александър Кикерезов, ръководител отдел „Човешки ресурси“ на Геотрейдинг АД и негови колеги.

По традиция по случай 15 септември компаниите партньори – Елаците-Мед, Геотрейдинг и Геострой, зарадваха децата от дуална форма на обучение с прекрасни подаръци.