*

Група ГЕОТЕХМИН представи възможностите за стаж и професионално развитие на среща със студенти от Университета по строителство, архитектура и геодезия. В събитието участваха проф. д-р инж. Славейко Господинов, зам.-ректор по учебни дейности, качество и акредитация, ръководител на катедра „Висша геодезия“, проф. д-р Румен Миланов, преподавател по транспортно строителство в УАСГ, както и управители на дружества, които търсят кадри от университета.

За лятото на 2022 г. дружествата Елаците-Мед, Геострой, Пътстрой-92, Геопроект, Енергео и Бекастрой са обявили 15 стажантски места. Стажът с продължителност от 1 до 3 месеца и е платен. „На младежите, които се представят най-добре, ще им бъде предоставена възможност да станат стипендианти през академичната 2022/2023 г.“, обясни Антоанета Георгиева, директор „Човешки ресурси“ в Геотехмин ООД. Тя представи предимствата да бъдеш стажант в дружества от Група ГЕОТХЕМИН – менторство от доказани професионалисти, спечелили доверието на български и чуждестранни клиенти и партньори, придобиване на практически знания и умения в реална работна среда, широки възможности за хоризонтално и вертикално развитие в Група ГЕОТЕХМИН и др.

Проф. Миланов обясни на младежите, че Група ГЕОТЕХМИН е коректен и социално ориентиран работодател, който спазва всички изисквания на трудовото, данъчното и осигурително законодателство. „Ние търсим хора, които мечтаят да се развиват, да проявят интерес към работата, да намират решения и сме готови да подкрепим амбицията им“, каза инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“ на Елаците-Мед – възпитаник на УАСГ от специалност „Хидротехническо строителство“.

„Всяка година надграждаме постигнатото и отговаряме на европейските норми за проектиране, за сертификация на строителните продукти и покриваме всички стандарти. Благодарение на другите дружества в Групата можем да затворим целия цикъл и да се справим с всяко предизвикателство“, каза инж. Александър Велев – изпълнителен директор на Пътстрой-92 – също възпитаник на УАСГ. Заедно с Геострой в момента дружеството изпълнява един от големите инфраструктурни проекти – проектиране и изграждане на Лот 1 от Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“.

Възможностите за стаж и бъдеща работа представиха и управителите на Геопроект и Енергео – инж. Владислав Трашлиев и Костантин Делисивков. 

Директори в дружествата разказаха на младежите за своята работа, за участието си в мащабните и сложни проекти, за мотивацията и удовлетворението си да работят в стабилна група, изградила знакови проекти в България. Те изтъкнаха, че водещи в тяхната работа са качеството и лоялността, благодарение на които са изградени дългогодишни партньорства. Освен това екипите са сплотени и Групата предлага големи възможности за развитие.

Младежи, завършили своя стаж в компании от групата, го определиха на срещата като сбъдната мечта и отличен старт, защото са приложили на практика наученото в университета. „Избрах сигурността, стабилността и възможностите за професионално развитие“, каза Момчил Бояджиев, студент  магистърска степен в специалност „Хидротехническо строителство“, който в момента работи като технолог на ВХС, Елаците–Мед.