*

Инж. Ивайло Николов и инж. Владимир Александров участваха в среща с
над 100 студенти

Над 100 студенти, обучаващи се в различни инженерни специалности на Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“, имаха възможността да научат интересни факти за дейността на дружества от Групата ГЕОТЕХМИН, работната среда, възможностите за стаж, стипендии и кариерно развитие. За тях ръководството на учебното заведение и дружествата от Група ГЕОТЕХМИН бяха организирали Ден на кариерните възможности, който се
проведе в Многофункционален комплекс ProAuto. На събитието присъстваха д-р инж. Иван Вутов – заместник-управител на Геотехмин ООД и председател на СД на Геотрейдинг АД, г-н Доминик Хамерс – изпълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Ивайло Николов – директор РК на Елаците-Мед АД, инж. Владимир Александров – заместник директор РК и други представители на мениджмънта на дружества от Група ГЕОТЕХМИН. От страна на МГУ
официалните гости бяха проф. д-р инж. Ивайло Копрев, заместник-ректорите и деканите на факултетите.
Г-н Хамерс посрещна студентите с думите: „Уважаеми студенти, днес ще представим пред вас възможностите за стаж в Група ГЕОТЕХМИН. Ние сме готови да Ви подкрепяме по пътя на Вашата професионална реализация и
искрено се радвам, че сред Вас днес има бъдещи стипендианти, стажанти, а защо не е и бъдещи служители на Група ГЕОТЕХМИН.“ „Благодарение на съвместната ни дейност нещата се получават. Работейки с вас се докосваме до най-добрите технологии, защото истината е, че компаниите от минерално-суровинната индустрия вървят много бързо напред, а това дава преимущество на нашия университет и помага за ранното кариерно ориентиране в училищата“, каза ректорът на МГУ проф. д-р инж. Ивайло Копрев, и пожела на студентите да станат и част от голямото
семейство на Група ГЕОТЕХМИН. 
Служители на компании от Групата, които са завършили МГУ, участваха в дискусии, разказаха за своето професионално развитие и за това как академичните знания са полезни при изпълнение на служебните им
задължения. От страна на Елаците-Мед АД се включиха инж. Ивайло Николов, директор Рудодобивен комплекс, инж. Владимир Александров, заместник-директор Рудодобивен комплекс „Минно планиране, проектиране“ и
инж. Цветан Дилов, главен експерт „Геотехнически въпроси‟ и инж. Иван Стойнов, зам.-ръководител „Обособено производство, ремонт и поддръжка“ в цех ВХС и Симеон Костадинов, стипендиант на дружеството.

Инж. Ивайло Николов – директор Рудодобивен комплекс:
Стажът мотивира за повече знания Вие вече сте направили правилния избор – следвате в МГУ. Хубаво е всеки
един от вас да бъде на стаж в производството в периода на обучение по няколко причини. Първата е да види как специалността, в която се обучава, се реализира на пазара и какво точно ще работи, за да разбере и да се мотивира
за още повече знания. И в случай, че се нуждае от допълнителни обучения, те да бъдат осъществени навреме, за да можете, когато завършите обучителния период, да започнете работа и да сте удовлетворени от заеманата длъжност.
Инж. Владимир Александров – заместник-директор Рудодобивен комплекс:
Избрах малкия град и Елаците-Мед. Когато бях студент, работех и учех – циклех паркет – не беше кой знае каква
работа. В един момент се изправих пред дилемата дали да остана в София и да цикля паркет или да се връщам в града, от който съм дошъл. Много трудно се преборих първо със себе си. Печелех добре в София, но взех решение да
се прибера в Етрополе, да уча и да започна работа в малкия град като началник смяна. Не съжалявам, че ги послушах родителите си до ден днешен, защото предприятието ми даде много и с времето човек оценява
възможността, която е имал.
Какво ми е дал МГУ? На първо място точно това – колективът, който сте вие. За мен това е най-важното, защото през целия ви период на обучение това, което ще остане най-трайно е човекът, който стои до вас и вие ще знаете, че
винаги може да разчитате на него. От 2019 г. съм зам.-директор Минно планиране и проектиране – сега вече виждам завършека на цялата инженерна мисъл, която обобщава дейностите на маркшайдери и геолози.

Цветомир Василев, студент в МГУ –
„Маркшайдерство и геодезия“:
Майка ми работи в Елаците-Мед, тук е голям шанс за мен. Силно се надявам да успея да се включа в лятната Стажантска програма на най-голямото дружество Елаците- Мед и да се докосна до голямата
материална база. Очаквам да науча нови неща и да добия опит от най-добрите специалисти в областта. Аз
съм от Етрополе и предполагам, че както повечето хора от бранша, така и аз, последвах препоръките на приятели
и познати, освен това индустрията е интересна за хората. Освен това майка ми работи в Елаците-Мед, а и други
роднини са работили там. Реализация в компанията със сигурност е една от големите възможности за мен.