*

Данаил Петров е съавтор на първата книга на английски език посветена на екологично земеделие.

Преди по-малко от две години се ражда идеята за книга посветена на екологичното земеделие в Карибите, която да помогне на хората в карибският басейн.

Информацията за екологичното земеделие точно в този климат е силно ограничена. Хората имат достъп предимно до информация за това как да отглеждат зеленчуците и плодовете си с помощта на изтощаващи почвата химични торове и пестициди.

Тази книга обаче може да бъде от помощ на всеки независимо къде се намира, който желае да се занимава с екологично земеделие.

Данаил се захваща с този проект заедно с колегите си (Malik Kung Igziabeher), с когото  са направили пермакултурен дизайн и са изградили над 100 градини за местното население.

Местния пермакултурен експерт и колега на Данаил е другият съавтор. Дизайна е на Minja, а рисунките са направени от Zen Punnet.

„И ето че само след по-малко от две години, книгата е факт и аз отново се убеждавам, че само обединени можем да променим света. Мечтите ни могат да бъдат толкова големи, колкото са хората около нас, които ни уважават, обичат и подкрепят.“ – казва Данаил.

Книгата се разпространява напълно безплатно.

Книгата може да изтегли от тук – https://richmondvale.org/blog/rva-releases-free-handbook-on-ecological-gardening/

Автор на текста: Светлана Бошов