*

           Настъпването на есента и зимата и свързаното с тези сезони застудяване неминуемо води след себе си до повишаване употребата на отоплителни и нагревателни уреди, което от своя страна е предпоставка за нарастване броя на пожарите в жилищното и комунално стопанство, наричани за по-кратко – битови. Картината на битовите пожари показва сезонен характер, като пикови са месеците от т. наречения есенно – зимен сезон – от 01.10. на едната година до 31.03. на следващата календарна година. Той се характеризира с усложняване на пожарната обстановка и значително нарастване броя на загиналите и пострадалите граждани при пожар. През предходния есенно – зимен сезон повече от половината пожари са от битов характер. За същия период в следствие неправилното ползване и техническа неизправност на отоплителни и нагревателни уреди и приспособления за отопление на твърдо гориво, загиналите и пострадалите граждани, представляват също около половината от общия брой.

  При пожар или авария позвънете на тел. 112 или служебен телефон 0720-6-22-22 .

         Отоплителните уреди

 – Разполагайте мебелите, обзавеждането и други запалими предмети, така че да са на безопасно разстояние от отоплителните уреди и да не са изложени на прякото им лъчисто влияние;

 – Следвайте инструкциите на производителите и техните препоръки за поддръжката, експлоатацията, зареждането, ремонта и мерките за безопасност на всички видове отоплителни уреди;

– Извършвайте с помощта на  квалифициран специалист ежегодна проверка на битовите, електрическите и газови отоплителни уреди;

– Когато използвате преносими отоплителни уреди, не ги поставяйте на места, където е възможно до тях да имат достъп малки деца;

– Винаги ги изключвайте преди да си легнете да спите или при излизане от стаята;

 – Използвайте само преносими отоплителни уреди, които се изключват   автоматично при преобръщане или събаряне. 

        Приспособленията на твърдо гориво и камините

– Не изгаряйте отпадъци в печките на твърдо гориво и камините, а използвайте само качествена дървесина и въглища;

– Уверете се, че огънят от вашата печка или камина няма да се разпространи извън тях – поставете под тях негорима подложка (лист ламарина), която да излиза отстрани на поне 10см, а отпред на най-малко 30см.

 – Съхранявайте леснозапалимите материали на безопасно разстояние от камини и печки;

– Поддържайте зоната около уредите чиста;

– Съхранявайте горивото (дърва и въглища) извън жилищните помещения;

– Винаги използвайте предпазен екран за камините, за да предотвратите падането на искри или въглени по пода на помещението;

– Никога не оставяйте тези приспособления без наблюдение.

        Комините

– Ежегодното почистване на комина ще намали пожарите в комините, тъй като прекомерното натрупване на сажди е водеща причина за тях;

– Не складирайте в непосредствена близост до комините леснозапалими материали;

– Поставяйте на отворите на комините само стандартни метални розетки;

        Пепелта (сгурията) и въглените

– Почиствайте редовно печките на твърдо гориво и камините от пепелта и въглените понеже прекаленото им натрупване затруднява нормалната циркулация на въздуха нужна за пълно изгаряне;

– Когато събирате пепелта и въглените използвайте метален съд или контейнер с подходящ капак;

– Изхвърляйте пепелта и въглените на отдалечено от сградата предварително обезопасено място.

         Свещите – при временно прекъснато електрозахранване

– Използвайте негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат;

– Слагайте запалените свещи на места, където децата и домашните любимци не могат да ги достигнат и на безопасно разстояние от всичко, което може да гори;

– Не се разхождайте около запалени свещи – дрехите ви може да се запалят;

– Винаги оставяйте поне 10 см между две запалени свещи и не ги поставяйте под полици или рафтове;

 – Винаги загасявайте свещите, когато излизате от стаята или лягате да спите

          Електрическата инсталация

– Поддържайте електрическите проводници и щепсели  в добро състояние;

– Не претоварвайте електрическата инсталация – включвайте големите консуматори (акумулиращи и готварски печки, бойлери и др.) в отделни усилени електрически кръгове;

– Избягвайте употребата на електрически разклонители и удължители и използвайте само стандартни такива;

– Винаги използвайте стандартни електрически предпазители;

– Изключвайте електрическите уреди, когато не ги използвате;

– Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки, килими и други подобни;

– Подменете всички наранени или протрити проводници;

        Цигарите

– Никога не пушете в леглото, ако ще си лягате не запалвайте цигара – лесно може да се унесете и да предизвикате пожар;

– Вземете допълнителни мерки, когато сте уморен, взимате лекарства или сте под влияние на алкохол – може да заспите и да забравите, че цигарата ви гори;

– Не оставяйте не загасени цигарите – може да паднат на килима или вестника и да предизвикат пожар. Когато ги гасите уверете се, че наистина това е така;

– Всяка година загиват деца от пожари предизвикани от цигари, кибрити и запалки. Дръжте ги на недостъпно за децата място;

– Купувайте запалки и кибрити със защита от деца;

– Използвайте тежки и стабилни пепелници, които не се преобръщат лесно и са изработени от материал, който не гори;

– Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за боклук. Не препълвайте пепелниците с пепел и угарки.

       За по-добра защита на Вас и на семейството Ви препоръчваме използването на димни детектори

    Димния детектор е самостоятелно устройство, захранващо се с батерии, което при наличието на дим в помещението алармира със звукова сирена. Те се разполагат на тавана или в краен случай на горната част на стените. Много от гореспоменатите смъртни случаи са можели да се предотвратят от димните детектори. Тези детектори са най-доброто средство за своевременна сигнализация и за откриване на пожара в най-ранната му фаза. Желателно е да имате по един от тях на всеки етаж от дома си, и близо до всяка стая използвана за спалня. Малките деца и хората в напреднала възраст спят по-дълбоко, затова е важно да има по един детектор до всеки от тях. Инсталирайте ги по –далече от вентилационни отвори, за по-правилно отчитане на постъпващия в стаята въздух. Тествайте ги всеки месец, а един път в годината им сменяйте батериите. За откриването на един от най-опасните газове, отделящ се при пожар – Въглеродния окис, е нужен специален детектор. Той няма мирис, цвят и вкус, труден за откриване и много смъртоносен. Трябва да имате поне един такъв детектор в дома си. Както и при другите е добре да се поставя близо до спалните помещения.

     Ако все пак във дома Ви възникне пожар, докато Вие сте вътре, следвайте следните инструкции:

 Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожара не е електрически или химически. Не се опитвай да погасиш пожар, който не може да контролираш.

 Ако пожара е прекалено голям за изгасяване, напусни сградата веднага. Не спирай, за да се  обадиш в пожарната, може би няма да имаш достатъчно време. Чак като излезеш навън и си в безопасност, използвай телефон и подай сигнал.

 Изчакай на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирай относно вида, големината и местоположението на пожара.

 Ако дрехите ти се запалят, не тичай. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спри, легни на земята, покрий си лицето с длани и се търкаляй напред – назад докато огъня изгасне.

Ако е задимено, покрий си устата и носа с кърпа или дреха и се движи ниско до земята докато излезеш от сградата. Димът е много опасен за вдишване, поради съдържащите се в него отровни продукти на горенето. Повечето смъртни случаи, по време на пожари, се дължат именно на въздействието на дима.

Ако вратата или дръжката и са горещи, ако излиза пушек от цепнатините под и около нея, не я отваряй. Това означава, че пожарът е наблизо.

Ако си заключен или блокиран в стая,  използвай ленти, мокри кърпи или дрехи за да запушиш всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обади се на пожарната и им обясни точното си местоположение. Може дори да оставиш някакъв знак вън на прозореца за да обозначиш точното място, където се намираш.

Ако дръжката на вратата ти се струва студена и няма дим отвори я много внимателно и бавно и после бързо напусни сградата.

Ако се запалят олио или други масла и мазнини, опитай се да ги изгасиш, като хвърлиш в огъня оцет, сода за хляб или сол. Ако пожара е в тенджера или тиган, опитай се да го покриеш с капак или мокра дреха.

Източник: РСПБЗН – Етрополе