Етрополе

ДВА БЛОКА ЩЕ БЪДАТ САНИРАНИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

С подписване на Протокол №2 за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строежа, официално бе даден старт на дейностите по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Етрополе. Обектите, на които бяха открити строителни площадки са: бл.5 и бл.6“, находящи се в УПИ I, кв. 13 по ПУП на град Етрополе и “бл. 23“, находящ се в УПИ V, кв. 178 по ПУП на град Етрополе.
На срещата присъстваха Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе, инж. Стефан Борисов – заместник – кмет на Община Етрополе, Николай Николов – заместник – областен управител на София област, представители на Общинска администрация, представители на Областна администрация – София област, представители на фирмата изпълнител, представители на строителния надзор, представители на Сдружението на собствениците.
Чрез изпълнение на мерките, заложени в проекта, ще се осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в двете сгради, което ще доведе до гарантирано намаляване на енергопотреблението. Мерките, които ще бъдат реализирани са, както следва:
• конструктивно укрепване на сградата;
• обновяване на общите части на сградата;
• топлоизолация и подмяна на дограма;
• ремонт и подмяна на вътрешни инсталации  и връзки към системите за топлоснабдяване в общите части;
• ремонт на електроинсталацията в общите части;

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.