*

Малчуганите от ДГ „Слънчице“ – Етрополе вече се радват на чисто ново дворно пространство. Това се случи, след като Община Етрополе спечели проектно предложение за обект: „Изграждане на детски площадки в Детска градина „Слънчице“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ по Проект „Красива България“. Общата стойност на проекта е 181 915 лв., от които съфинансиране на общината – 90 958 лв.
По проекта са изградени четири детски площадки за игра със спортни съоръжения за различни възрастови групи и нови алеи.
Предстои Община Етрополе да ремонтира оградата на детското заведение.