*

От 09 май до 09 юни 2024 г. в ОДМВР-София ще функционира денонощна телефонна линия 02/982-50-93  и e-mail: odmvr-sofia@mvr.bg за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

Подаваните на откритата линия сигнали, трябва  да са относими към дейността на МВР по време на изборния процес.

Източник: https://mvr.bg/sofia