*

Ученици от Средно училище „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе взеха участие в инициативата „Ден на самоуправлението“. На този ден младежите заемат местата на хора с ръководни длъжности в различни институции. Основната идея е да се даде възможност на младите да бъдат част от управлението, да се запознаят с административните дейности, предизвикателства и отговорности. В етрополската гимназия тази инициатива се е превърнала в традиция.
Работният ден на учениците, поели управлението на община Етрополе започна със среща в кабинета на градоначалника, където кметът Димитър Димитров ги приветства и запозна със същността на работата на местната власт.
„Кмет за един ден“ бе ученичката от 10 „а“ клас Вероника Вълковска, а нейни заместници – Владислав Томов от 10 „б“ клас и Илияна Христова от 12 „б“. На длъжността Секретар на общината застана Белослава Михайлова, ученичка от 10 „а“ клас. Ния Недялкова от 10 „а“ клас се запозна с работата на Главния счетоводител, а Денислав Маринов от 11 „б“ с
тази на Началник-отдел „Европейски фондове, проекти и програми“. Сияна-Антоанета Павлова от 10 „б“ клас бе Началник на отдел „„Управление на общинска собственост, икономическо развитие“, а Рая Рачева от 10 „б“ оглавяваше отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности и туризъм“. Длъжността Младши експерт „Технически сътрудник и връзки с обществеността“ бе поверена на Кристияна Заркова от 8 „а“ клас, а любопиство към работата на Главен специалист „Кадастър и регулация“ прояви Християн Ненов от 7 „в“.
Денят на учесническото местно самоуправление завърши с много натрупани впечатления и с обещание диалогът между младите и местната власт да продължи.