*

Десетки студенти и бъдещи специалисти посетиха щанда на Елаците-Мед, част от  Група ГЕОТЕХМИН, на форума „Живот и кариера – Защо в България?“, организиран от платформата Вulgаrіа wаntѕ уоu, ДHK и Есоnоmіс.bg. В събитието участваха някои от най-големите работодатели в страната, сред които минната компания, която е на 32 място сред топ 500 работодатели в страната. Дружеството представи пред посетителите на изложението възможностите, които предлага за стаж, работа и кариерно развитие.

На щанда на Елаците-Мед млади специалисти, които завършват висше образование, научиха подробности за предимствата да работят в една от водещите минни компании в България – професионално развитие, обучение, обмяна на опит, редица социални придобивки и здравна грижа. Различни специалисти, вече реализирали се на пазара на труда, също имаха възможност да научат за свободните работни позиции в Обогатителен комплекс, с. Мирково и Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе от Милена Христова, директор „Човешки ресурси“, Даниела Горанова и Мариана Вътева от отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ в Елаците-Мед.

А за перспективите за бъдеща кариера в Група ГЕОТЕХМИН, от Антоанета Георгиева, директор „Човешки ресурси“ в Геотехмин ООД.