*

На 01.02.2017г. бе даден официалния старт на сайта на Сдружение „За Етрополе“ – www.zaetropole.com