*

В Община Етрополе бе одобрен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за възрастни хора над 65 годишна възраст и лица с увреждания. Целта е да се ограничат социалните контакти на хората от рисковите групи – възрастни, с хронични заболявания и тези под карантина, съгласно указанията на Министерството на здравеопазването.
Голям дял за осъществяване на всичко това е правилното разбиране, всеотдайност, уважение към нуждаещите се, човещина и разяснителна работа се падна на личните асистенти – доброволци. Сутрин с усмивки и успокояващ поглед се запознават с нуждите на изолираните хора, купуват и им доставят продукти от първа необходимост – лекарства, пощенски и телефонни услуги, както и такива в общината.
В проекта са включени 22-ма доброволци, които помагат на 66 нуждаещи се. Сред тях са имената на Таня Бонд, Аглика Герчева, Ралица Янчева и всички добри хора, които правят щастливи тези, които ги очакват. А благодарността, уважението и топлината, която чувстват посещаваните не се изказва с думи. Катя Стойкова, Димитрина Николова, Елка Кръстева и баба Пена Велева споделиха, че бяха просълзени при първата среща от вълнение. Сега всички са приятели и казват: „Има добри хора, да са живи и здрави!“
Пандемията ще си отиде, но приятелството ще остане завинаги!
Маргарита Стефанова