*

До редакцията на Етрополската секция на www.botevgrad.com достигна информация, която днес беше потвърдена окончателно, че Елаците-Мед и Геотехмин поемат инициатива на територията на Етрополска община в борбата с коронавируса.
Това е доброволна инициатива по изпълнение на предпазните мерки, които Общината е предприела в условията на обявената извънредна ситуация.
Новината е, че вчера екип от Рудодобивен комплекс „Елаците“, след съгласуване с общината и други заинтересовани страни, е извършил дезинфекция на подходите и фоайета на обществени сгради, районите около автогарата, спирки на градския транспорт, полицията, болницата и поликлиниката, детски градини и училища, музея, аптека, комплекс „Етрополия“ и др.
Извършена е с фирмени средства и е в допълнение на санитарните мерки, които вземат институциите.
Инициативите ще продължат след подобряване на метеорологичните условия с третиране на площи за широко обществено ползване, като обектите ще бъдат съгласувани с общината.
От наша страна ще продължим да информираме нашите читатели за всичко, което се прави на територията на Етрополска община в борбата с това коварно заборяване.

Източник: Христо Христов – Етрополе, www.botevgrad.com