*

Реновирана е плочата на загиналите четници от четата на Георги Бенковски в м. „Стайков Дол“ в Етрополе.

Старата плоча не се четеше и се опитахме да възстановим буквите и да може да се чете, но не успяхме. За това ТД „ТСЕ Етрополе“ и ТД „Родопея- Ягодина“ взехме и поръчахме нова плоча. Плочата е около 3 пъти по голяма от старата и буквите се четат и хубаво се виждат. Чете се от разстояние. Почистихме, посадихме три туи и борче до плочата. Всички тези неща се направиха от членовете на ТД „ТУРИЗЪМ СПОРТ и ЕКОЛОГИЯ„.

На 23.05.2021г. от 13.00ч. в „Стайков Дол“ ще се проведе възстановка за загиналите четници от четата на Георги Бенковски с участието на РК „Традиция” – гр. Етрополе

Новината съобщи Кати Дочева – председател на ТД „ТУРИЗЪМ СПОРТ И ЕКОЛОГИЯ“ – гр. Етрополе.