*

Раздаването на витамините за диабетици започва от 05. 01. 2023г. до 16.01.2023 г.

От 10:00 ч до 13:30 ч в Клуба на Инвалида.