*

„Елаците-Мед“АД дари хранителни продукти на детските градини, детската ясла, училища и хора в нужда в община Етрополе
Благотворителната акция е част от програмата „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН
На 5 ноември, община Етрополе получи дарение на основни видове хранителни продукти. Инициативата е на „Елаците-Мед“ и е част от програмата „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН, която обхваща общо 6 общини – Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица и Пирдоп. Хранителните продукти ще са в помощ на най-нуждаещите се – възрастните, болните, семействата с деца. Малките жители на Етрополе от детските градини ДЯ „Патиланци“, ДГ “Звънче“, ДГ “Слънчице“ и ДГ „Еделвайс“, както и учениците от ОУ „Г. Бенковски“, с. Малки Искър и ОУ „Христо Ботев, с. Лопян, също ще се възползват от помощта.
Инициативата е израз на съпричастността на компанията към трудностите, които изпитват местните общности и е навременен отклик към нуждите на общините да реагират адекватно на необходимостта да подпомогнат всички засегнати от пандемията Covid-19.
Това е поредната дарителска инициатива, която компанията оказва в условията на Covid-19 и е израз на солидарност и граждански дълг към уязвимите групи хора в община Етрополе и общини от Средногорието. Ръководството на компанията е убедено, че само със съвместни усилия с местните общински ръководства могат да бъдат преодолени последиците от създалата се здравна криза.