*


Елаците-Мед стартира традиционната си коледна кампания в подкрепа на своите пенсионирани служители. И тази година над 530 пенсионери от Рудодобивен комплекс, Етрополе и над 550 от Обогатителен комплекс, Мирково, ще посрещнат светлите празници малко по-спокойни. Дружеството е осигурило за всеки от тях финансова подкрепа, съобразена с кризата и растящата инфлация, която има за цел да подпомогне възрастните хора през зимата.
Всяка година за големите празници дружеството дарява на своите пенсионери чрез благотворителни инициативи средства или храни и консумативи. Помощта се отпуска на пенсионираните в Елаците-Мед служители, които са придобили право на пенсия за стаж или възраст в дружеството. По този начин се благодари на тези, които са градили предприятието и са работили за неговия растеж и развитие.
Инициативата за подпомагане на пенсионерите е израз на желанието на ръководството на Елаците-Мед, част от Група ГЕОТЕХМИН, да гарантира достойни старини на бившите си служители, които вече не са в активна възраст. Тази
подкрепа е не само материална. Тя дарява на възрастните хора положителна емоция, която не може да се сравни с нищо друго. Така те знаят, че не са забравени, че продължават да са ценени и да са част от голямото семейство на
Група ГЕОТЕХМИН и на Елаците-Мед АД.