*

Елаците-Мед подкрепи инициатива на Риболовен клуб „Етрополе‟ за зарибяване на р.
Малки Искър с 15 000 балкански пъстърви. Запазването на популацията на този ценен и
бързо изчезващ вид е залегнало в националните програми за съхранение на местните
видове. Зарибяването беше направено на няколко места по течението на река Малък
Искър и притока и Стара река, община Етрополе – в района на помпената станция и в
близост до „Табашки мост“ в града, в селата Лъга и в с. Лопян – в центъра и в местностите
„Куклите‟ и „Орлова скала‟.
В акцията се включиха доброволци, водени от желанието да подобрят биоразнообразието
в района на Етрополе. Сред тях бяха Пламен Лазаров, председател на Риболовен клуб
„Етрополе‟, членове на клуба и много любители на спортния риболов, сред които и
възпитаници на СУ „Христо Ясенов‟. От страна на Елаците-Мед участие взеха инж.
Владимир Александров, Ивайло Георгиев и Младен Недков. В зарибяването се включиха и
д-р инж. Иван Вутов – заместник-управител на Геотехмин ООД и председател на СД на
Геотрейдинг АД, и инж. Ивайло Николов – директор Рудодобивен комплекс. Те поздравиха
сдружението за идеята и окуражиха младежите за техния труд и мотивацията им.
„Искаме да възстановим популацията на балканска пъстърва, която е застрашен вид в
България. Благодарение на такива инициативи тя все още съществува. Сдружението, а
също и доброволците в днешната акция съдействат за развитието на биоразнообразието в
реките на община Етрополе‟, каза Пламен Лазаров. Той допълни, че повече от половината
членове на клуба са деца и подобни инициативи целят да възпитат у тях любов към
риболова и опазването на природата.
Инж. Владимир Александров увери участниците в акцията, че екипът на Елаците-Мед е
партньор за добри, обществено полезни идеи. „Вярвам, че има дълготраен ефект върху
популацията на пъстървата в тези води и днешното събитие ще се превърне в традиция в
община Етрополе. Радостен съм, че тук има деца, които са открили своето хоби, и са
готови да се грижат за природата‟, допълни той.
Зарибяването се извърши под контрола на Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА). Представителите и издадоха протокол, който потвърждава
законността на зарибяването, както и неговото коректно изпълнение съгласно установените
стандарти.
От Риболовен клуб „Етрополе‟ апелират всички любители на риболова да бъдат отговорни
към новите обитатели на водоемите, и ако попаднат на тях, да ги връщат обратно, за да
успеят да достигнат своите нормални размери и полова зрялост. „Рибките са едномесечни
личинки, а половата зрялост на балканската пъстърва е на 4 години. Тогава рибата достига
до 18 – 22 см, като при такива хубави и чисти реки като тази и притока и Стара река този
размер може да се постигне и за около 2 – 3 години. Затова правим зарибяването в
населени места. Рибките, които сега са с 2 см дължина, в края на лятото ще бъдат 8 – 9-
сантиметрови“, казва Пламен Лазаров.
Децата, участващи в инициативата, разказаха, че ловят в реките на Етрополе предимно
кленове и черни мрени. Сега ще има и пастърва. Те дадоха своя съвет пред медии:
„Хората да не си изхвърлят боклуците в реките и поне в началото да не взимат рибата, а да
я връщат в реката.“
Зарибяването се превърна в истинско забавление сред участниците, които в края на деня
се поздравиха за добре свършената работа.