*

Естрадно-сатиричния състав „Николай Коев“ със задачата за подготовка на празника 150 години от читалището и 60 години от сатиричния състав!