*

Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия се отбелязва всяка година на третата неделя от м. ноември.

Във връзка с това, на 17.11.2023 г. представители от РУ Етрополе и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, проведоха беседа с учениците от 7 клас на ОУ „Христо Ботев“ гр. Етрополе. ПИ Георги Георгиев, Инспектор ДПС Миглена Сиракова и Секретаря на МКБППМН Лазар Василев разговаряха с учениците за причините, водещи до пътнотранспортния травматизъм и за фаталните последици от безотговорното поведение на пътя.

На този ден освен привличане вниманието към трагичните последици от пътнотранспортните произшествия, отдаваме почит към жертвите и показваме солидарност с техните семейства.

Източник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072032978605