*

Скъпи приятели,  като част от мисията на нашето Сдружение сме определили стремежа да  спомогнем за съхраняване на традициите, културата, историческото наследство на нашия град и страна и да възпитаваме младите хора в дух на обич към тях. Смятаме, че една от проявите, които помагат това да се случва, е традиционният конкурс „Етрополец на годината“, с който Сдружението има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности и допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото. С този конкурс и неговите категории „Етрополе в обектива“, (като от тази година включваме раздел „Етрополе в рисунки”) искаме да насърчим
– проявите на доброта и взаимопомощ,
– социалната дейност,
– оказване на помощ в хуманитарни акции,
– опазването, развитието и възстановяването на околната среда,
– дейностите за подпомагане развитието на културните традиции и творческата креативност,
– опазването на културното наследство и др.
Правила за номиниране
В конкурса и неговите раздели могат да бъдат номинирани всички, които с действията и поведението си са допринесли за развитието на Община Етрополе.
Категория: „Етрополе в обектива“
В конкурса се допускат само авторски снимки. Може да се кандидатства с от 1 до 4 снимки. Конкурсът ще помогне на участниците да популяризират работата и уменията си.
Изпратените снимки, събрали най-много харесвания, ще бъдат качени във Фейсбук страницата на Сдружение „За Етрополе“.
Снимката класирана на първо място ще бъде отпечатана под формата на календар за следващата година. Участниците в категория „Етрополе в обектива“ трябва да запазят снимката или снимките си в оригинален размер. Изпратената рисунка трябва да бъде придружена от кратка информация – имена и възраст на участника.
Категория „Етрополе в рисунки”
Участниците могат да рисуват без ограничения на стила и материалите. Няма задължителна техниката за рисуване – цветни моливи, флумастери, химикалки с филц, цветни химикалки, акварели, пастели, маслени пастели, смесени техники. Всеки кандидат може да кандидатства само с една рисунка. Изпратената рисунка трябва да бъде придружена от кратка информация – имена и възраст на участника.

Може да предлагате своите номинации на мейл: info@zaetropole.com или пък на съобщение тук: https://www.facebook.com/spasenieetropole Срокът за номинации е от 01.04.2021г. до 01.11.2021 година. Гласуването ще бъде във фейсбук страницата на Сдружение „За Етрополе“.
Победителите от гласуването ще бъдат обявени и наградени на специална церемония.