*

Кметът на Община Етрополе Димитър Димитров подписа споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за ремонт на водопроводната мрежа. С изпълнението на предстоящите ремонтни дейности водопроводната мрежа в град Етрополе ще бъде подменена на 99%.

На 14 септември между кмета на Община Етрополе Димитър Димитров и министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков бе подписано Споразумение за отпускане на финансови средства на стойност 466 657 лв. за реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, Община Етрополе – Етап 2 и Етап 3.

Водопроводен клон 83 ср.з. по ул. „Генерал Столетов“ с дължина 254 м.

Водопроводен клон 98 ср.з. по ул. „Пролетарска“ с дължина 171 м.

Водопроводен клон 102 ср.з. по ул. „Александър Атанасов“ и ул. „Никола

Вапцаров“ с дължина 163 м.

Водопроводен клон 103 ср.з. по ул. „Александър Атанасов“ и ул. „Христо

Смирненски“ с дължина 295 м.

Водопроводен клон 105 ср.з. по ул. „Асеновска“ с дължина 161 м.

Водопроводен клон 107 ср.з. по ул. „Христо Ботев“ с дължина 78

Водопроводен клон 108 ср.з. по ул. „Христо Ботев“ с дължина 127 м.

Водопроводен клон 123 ср.з. по ул. „Г.С.Раковски“ с дължина 102 м.

Водопроводен клон 124 ср.з. по ул. „Г.С.Раковски“ с дължина 96 м.

Водопроводен клон 35 в.з. по ул. „Батак“ с дължина 554 м.

Водопроводен клон 60 в.з. по тупик на ул. „Китка“ с дължина 95 м.