*

В Община Етрополе постъпи жалба от Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Ловно-рибарско дружество „Орел“ – гр. Етрополе във връзка с искане за разширение на площта на рудник „Елаците-Мед“ АД и промяна предназначението на земята, включена в това разширение.