*

На 11 май община Етрополе започва обработване на всички обществени тревни площи в град Етрополе. Те бъдат окосени и напръскани против кърлежи, бълхи и комари. Обхванати ще бъдат всички градски паркове, детски площадки, тревни площи в междублокови пространства, детски градини и центрове за социални услуги. След обработката на тревните площи ще бъдат поставени информационни табели за използваните препарати и за 24-часовия карантинен период.Наред с косенето и обработката на тревните площи се дава старт на озеленяване и облагородяване на паркове и градинки в Етрополе. Предвижда се и засаждане на храсти и цветя на определените за целта места в града.