*

На 21 май община Етрополе започва обработване на всички обществени тревни площи в град Етрополе. Те ще бъдат напръскани против кърлежи, бълхи и комари. Обхванати ще бъдат всички градски паркове, детски площадки, тревни площи в междублокови пространства, детски градини и центрове за социални услуги. След обработката на тревните площи ще бъдат поставени информационни табели за използваните препарати и за 24-часовия карантинен период.