*

Съгласно изготвен график, през месец май ще бъдат изкърпени 2000 кв.м от уличната мрежа в Община Етрополе.
Във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация на бул. Александър Стамболийски“ по Програмата за развитие на селските райони, ще бъде асфалтиран бул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Калина Вескова“.
Улиците, които ще бъдат изцяло асфалтирани са:
Ул. „Китка“
Ул. „Поповец“