*


В Рудодобивния комплекс 26 студента ще трупат знания и опит в реална
работна среда

Четиридесет и осем стажанти от десет висши учебни заведения започват своя стаж в Елаците-Мед, от които двадесет и шест в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе.
През настоящата година дружеството отново посреща и стипендианти от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. По традиция компанията откри официално лятната си, 11-та Стажантска програма, на 1 юли. Избраните студенти споделиха, че са кандидатствали за летния си стаж, защото искат да се обучават или да работят в една от водещите минни компании с постижения в дигитализацията, възможности за обмяна на опит, повишаване на квалификацията и последователна социална политика. Те ще стажуват през месеците юли, август и септември и ще
черпят знания и опит под ръководството на над 50 наставници и служители – едни от най-добрите специалисти в своите области.
На откриващата среща в Рудодобивен комплекс младежите бяха посрещнати от екипа на дирекция „Човешки ресурси“.
Инж. Владимир Александров, заместник директор на Рудодобивния комплекс по минно планиране и проектиране, поздрави стажантите от името на ръководството на Елаците-Мед. Той разказа за историята на предприятието и постиженията, като отбеляза, че днес то е на 32-ро място сред топ 500 работодатели с над 2050 постоянно заети, които имат 120 професии. „Използвайте пълноценно времето на стажа, питайте хората до вас за всичко, което ви интересува, за да обогатите познанията си и да станете добри инженери и специалисти!“ – каза той.
Директор „Човешки ресурси“ Милена Христова и колегите й Даниела Горанова и Даниела Мишева, от своя страна приветстваха студентите и им представиха програмата за стажа и наставниците. За да придобият представа за постиженията на Елаците-Мед в областта на дигитализацията и работата с високотехнологични системи, както и в опазването на околната среда и корпоративната социална отговорност, пред стажантите беше излъчен презентационен клип на дружеството.
Участниците в програмата от Рудодобивен комплекс, успяха да научат повече за Рудник „Елаците“, като посетиха наблюдателната кула и разгледаха минна техника, част от музейна експозиция на обособена площадка. Инж. Даниел Даков и инж.
Генади Василев разказаха на студентите интересни факти за тежките машини и отбелязаха, че в производството Елаците-Мед разполага с минна механизация, която е една от най-модерните в световен мащаб.
В края на първия работен ден, стажантите бяха силно мотивирани и с нетърпение очакваха да започнат същинската работа.
В лятната Стажантска програма на Елаците-Мед до момента са преминали повече от 280 студенти, бакалаври и магистри от различни университети в страната и чужбина, от които над 50 вече свързаха професионалния си път с дружеството.