*

Община Етрополе започна изпълнението на проект за извършване на ремонт в сградата на Дом за стари хора – гр. Етрополе по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ през 2020 г.

По проекта се извършват следните дейности:

· Поставяне на нова настилка от гранитогрес;

· Шпакловане и боядисване на стените и таваните на помещенията в дома.

По повод Международния ден на възрастните хора, Домът за стари хора получи подаръци от кмета на община Етрополе г-н Димитър Димитров – съдомиялна машина, кафемашина и микровълнова.