*

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СВИКА ЗАСЕДАНИЕ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ ЗА БОРБА С COVID-19 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА – ПЕТРОВДЕН И НЕДЕЛНИЯ ПАЗАР

На 8 юни Кметът на Община Етрополе г-н Димитър Димитров свика заседание на кризисния щаб за борба с коронавируса в община Етрополе. На заседанието бяха обсъдени актуални въпроси относно провеждането на мероприятия по повод предстоящия празник на община Етрополе – Петровден на 29 юни и неделния пазар.
Единодушно бе мнението на всички членове на щаба, че провеждането на празника на град Етрополе крие рискове и създава предпоставки за разпространението на covid-19.
В тази връзка, Кметът на общината разпореди, първо – отменят се всички мероприятия, организирани от община Етрополе по повод Петровден – празник на град Етрополе.
Второ – Неделният пазар в Етрополе продължава да работи като достъп до пазара ще имат само земеделски производители и фермери за реализация на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция).
Земеделските производители, които предлагат продукцията си и гражданите при посещение на пазара задължително трябва да спазват всички противоепидемични мерки съгласно Заповед РД-01-262/14.05.20 г. на министъра на здравеопазването.