*

Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря:

– Стойте далеч от високи, особено полусухи дървета и самотно стърчащи скали.

– Потърсете ниски места – ровове, ями и др. Ако сте по билото на планината – възможно най-бързо слезте в ниското и горският пояс.

– Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни.

– Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси.

– Ако сте голяма група хора, не е добре да се криете на едно и също място. Разпръснете се. Така вероятността да пострадате всички е по-малка.

– Гъстата гора от високи дървета може да се приеме за безопасна, но не заставайте точно под определено дърво, а на достатъчно разстояние между няколко.

Ако сте на открито:

– Не лягайте и не докосвайте земята с ръце, за да не ги превърнете в проводник.

– Клекнете, като плътно прилепите нозе.

– Не сядайте върху мокра повърхност.

– Дръжте се на разстояние от съседа си.

– Не бягайте! Мълнията може да последва образуваното от вас въздушно течение.

– Ако сте на колело или мотор, слезте от него.

– Не се хващайте и не дръжте метални предмети, те привличат гръмотевиците. Мобилните телефони, широките ланци, чадърите, риболовните пръчки са често удряни от мълния.

– Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение.

– Стойте настрани от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения.

Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн:

– Незабавно излезте от водата и се отдалечете.

– В случай че сте с лодка или сърф в морето, бързо тръгнете към брега.

– Мълнията особено „обича“ мокрите чакълести брегове на езерата и реките – стойте далече от тях.

Когато се намирате в къща или на работното място:

– Изключете от мрежата телевизора, кабела от външната антена, компютъра и останалите електрически уреди.

– Затворете вратите и прозорците.

– Стойте далеч от чешми, балконски врати, прозорци, водопроводи.

– В никакъв случай не се къпете, и не си мийте ръцете по време на гръмотевична буря.

По време на пътуване с кола:

– Приберете антената на колата.

– Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите на колата, тъй като, ако са обгорели, могат да се спукат.

Ако почувствате изтръпване на тялото, вследствие на електрическо напрежение:

– Незабавно легнете на земята. Снижете се максимално. Наближаващият удар на мълнията може да се усети по изтръпването на кожата, и по усещането, че косата ви се изправя. В такъв случай паднете бързо на земята, като най-напред го направите на колене и длани. Светкавицата минава по най-краткият път към земята, така че ако ви удари в този момент, вероятността да спре сърдечната дейност или дишането, се намалява. След това легнете плътно на земята.

Как да проверите дали мълниите падат опасно близо до Вас:

Обикновено мълниите са дълги до 2.5 км. Това означава, че трябва да сте на по-голямо от това разстояние – 3 – 3,5 км. Когато светкавицата блесне, започнете да отброявате секундите, докато чуете гърма. Приблизително 3 секунди са нужни той да измине 1 км, така че ако чуете гръм преди да преброите до 10, то мълниите падат опасно близо до вас. Ако пък преброите повече от десет, това не означава, че със сигурност сте извън опасност. Понякога мълнията може да измине хоризонтално десетки километри (15-20 км) и да удари точка, над която дори има ясно слънчево небе! Поговорката „Гръм от ясно небе“ не е небивалица.

Ако мълния удари директно човек или животно, то резултатът е смърт. Има случаи на оцелели от директно попадение, но те са редки. При удар от мълния се наблюдават и повръщане, диария, сърцебиене, белодробен оток, парализа на дихателните мускули и т.н. Трябва незабавно да се започне изкуствено дишане, а при нужда – и сърдечен масаж.

При градушка потърсете незабавно подслон, големите ледени късове могат да ви причинят травми и наранявания.

Защитете дома и автомобила си, като ги застраховате срещу риска „Градушка“…