*

Начинът, по който се отнасяме към природата, непременно има последици за нас, нашия живот и нашите потомства. Той афектира всичко на планетата, от здравето на човека до благосъстоянието на дивите животни. Затова всички ние трябва да се постараем да бъдем екологично съзнателни и да направим Земята едно по-добро място.

Кои са замърсителите на планетата?

Много неща, които са полезни за нас, имат вреден ефект за околната среда – главни примери са автомобилите, изгарянето на въглища за електроенергия, индустрии и домове заради вредните си отпадъци. Замърсителите биват три вида: замърсители на въздуха, на водата и на земята, като ще споменем само тези, които са продукт на човешка дейност.

Замърсители на въздуха

Изгаряне на изкопаеми горива, автомобили, фабрики – произвеждат се вещества, от които се образува смог – гъста смес от дим и мъгла във въздуха, затрудняваща дишането и опасна за хората. Могат да се образуват и киселинни дъждове, опустошаващи масово гори, водоеми и различни строителни материали. Глобалното затопляне е свързано с прекаленото количество парникови газове, получено от горивата и изсичането на гори.

Замърсители на водата

Химикали от фабрики, изпускани във водите, нефтени разливи, заровени отпадъци, отпадъчни води, торове от селскостопанска дейност, обикновен боклук. Те вредят на живота във водоемите, на качеството на питейната вода и на морската храна, която консумираме.

Замърсители на земята

Основните замърсители на земята са:

– добивна промишленост;

– пестициди;

– обикновен боклук и пластмаси;

– химически препарати;

– вредни емисии от превозни средства и индустрии.

Какво можем да направим за опазване на природата?

– Рециклирането е много добър начин, чрез който можем да допринесем за здравето на нашата планета – полезните материали се преизползват от нашите отпадъци като стъкло, алуминий, хартия и пластмаса;

– Да използваме чанти от плат за многократна употреба и да избягваме найлоновите торбички, ако можем;

– Да не изхвърляме боклук в неопределените за него места – плажове, зелени пространства, на улицата. Нека винаги да го пускаме в кошче;

– Да караме колело! Чудесен екологичен и полезен за здравето начин за транспорт;

– Да вземем енергоспестяващи крушки и уреди за дома;

– Да участваме в доброволчески кампании за почистване на различни места.

– Да заменим обикновените сламки у дома със стъклени такива или от неръждаема стомана;

– Да заменим стреч фолиото с восъчни кърпи за съхранение или да използваме кутии, вместо да опаковаме храната;

– Да изберем биоразградими продукти – торбички, гъби за съдове, попивателни кърпи;

– Да изгасим лампата, когато излизаме от стаята;

– Да си вземем душ вместо вана – така спестяваме огромно количество вода;

– Да засадим дърво – това е едно значително дело с голяма стойност, което ще се оцени от много хора.

Защо е важно да пазим нашата природа чиста?

Земята е нашият дом, ние живеем тук и трябва да пазим дома си. Отговорни сме за нашето здраве, за животните, за растенията, за нашите бъдещи поколения.

Нека бъдем хора за пример, приносът ни ще бъде невероятен, ако се обединим и всеки помогне по малко. Подкрепяйте лица и групи, които имат за цел по-зелена и чиста среда.