*

Евгения Павлова Бончева – по мъж д-р Елмазова, с псевдоним Евг. Марс, макар и родена в Самоков, има дълбоки етрополски корени –  по линията на баща си Павел Бончев   и тесни родствени връзки с друга известна етрополска фамилия – Бръмбарци (Бръмбарови)

Това е видно  и от родословното дърво на Бончовци  в генеалогичното изследване  Родословна книга на Етрополе” на историка Александър Тацов –  част от тритомния историчeски ръкопис на автора Етрополе във вековното си минало”. Трите тома  бяха издадени в  печатния им документален вариант през 2012 г. (Сборникъ книги, статии и материали за София, Столична община и Етрополе, София, 2012 г.), с изключение на Родословната книга, която за сега е в печатен дигитален вариант.

Макар да не са родени във „великом града Етрополия”, Евгения Марс и проф. Христо Бръмбаров (световно известният  оперен певец и музикален педагог),  имат етрополски корени . Те са и роднини  по бащина линия. Връзката между двете имените етрополски фамилии, е  Геца  Бръмбарова (по баща), или както са я наричали по-късно – баба Геца.

Геца е дъщеря на Васил Бръмбаров (основател на рода Бръмбарци). Един от шестте й братя и сестри е Васил – дядо на проф. Христо Бръмбаров.

 Друг от братята на Геца, е  известният етрополец Христо Василев Бръмбаров,  участник в легиите на Г.С.Раковски и  четата на П. Хитов, загинал като опълченец по време на Руско-турската война.

След като овдовява, баба Геца се жени заоснователя на рода Бончовци – Бончо Нинов –  баща на Павел Бончев и дядо на Евгения Марс. Баба Геца е втора жена на Бончо и довежда в семейството едно от  рождените си деца –  Христена.

„КОЙ Е БАЩА НА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА БОНЧЕВА – МАРС”?!

При честване м.г. на 170 години от рождението на Иван Вазов,  в комплекс „Етрополия”, гр. Етрополе, възникна парадоксалният въпрос –  „Кой и откъде е родом  бащата на  Евгения Марс”?!.

Добре познатата етрополка Иванка Гръбчева изнесе интересни данни за  няколкократните посещенията на Иван Вазов и Евгения  Марс в Етрополе и Етрополския манастир, като посочи всеизвестния факт, че Евгения Бончева, по мъж д-р Елмазова, макар и родена в Самоков, има етрополски корен по бащина линия , т.е. нейният баща, Павел Бончев, е етрополец.

Петко В. Петков, етрополският изследовател в областта на  историята  на нашия град,  й опонира, че само майката на Евгения Марс  е етрополка?! и  се позова на свое изследванеза генеалогията на нейните родители, публикувано в книгата му  „Етрополе в отминалите времена” (изд. „Изток-Запад”, 2005, с. 516).

По-долу публикуваме неговото родословното дърво на  фамилията Бончевци по  П.В. Петков:

На пръв поглед, различията между двете родословни схеми, като че ли не се големи (Петков е посочил, че при съставянето й е ползвал   данните на Ал. Тацов, което е видно и от някои от бележките към  двете схеми.)

Кардинални  са обаче различията по отношение родословието на  самата Евгения Марс.

В схемата на Ал. Тацов, баща на Евгения  е  очевидно етрополецът Павел Бончев. В тази на Петко Величков,  етрополецът Павел Бончев й е дядо (?!), а  майка й е  Йордана/Йонка (?!). За баща й  не са посочени  данни.  В своите бележки към схемата П. Петков, твърди:

Смятам, че от нея   Йордана (Йонка) е родена Евгения Марс, т.е. тя е дъщеря на Йонка, а не както  я дава Ал. Тацов, че Евгения е сестра на Йонка.”?!

За да обоснове своето твърдение, авторът се позовава на    Българската енциклопедия  на бр. Данчови, но цитираните данни от енциклопедията явно нямат връзка с тезата му: ” … Защото в Бълг. енциклопедия на бр. Данчови е записано: Евгения д-р Елмазова (а не адвокат) е родена в Самоков през 1879 г., отрасла и изучила в  София …” ?!

В родосл. схема на Александър Тацов не се твърди, че „Евгения е сестра на Йонка”,  а че Йонка е сестра   на баща й Павел Бончев –  т.е. леля на Евгения Марс! Като сестра  на Евгения изрично е посочена Йордана!

Остава неизвестно защо П. Величков е посочил като майка на Евгения –  Йордана/Йонка, още повече, че между имената Йордана и Йонка няма нищо общо. А  и в схемата му  фигурира сестра на Павел Бончев на име Йонка –  както при Ал. Тацов

Никъде в известната ни литература и публикации в Интернет, няма данни за друг баща и друга майка на Евгения Марс, освен   Павел  Бончев от Етрополе и Екатерина Попова – Бончева от Орхание.

Във всички публикации бащиното име и моминската фамилия на Е. Марс са : „Евгения Павлова Бончева – по мъж  д-р Елмазова,  спсевдоним Евг. Марс”.

След направени допълнителни проучвани в общинската библиотека в на град Самоков, с любезното съдействие на уредничката на отдел Краезнание, ми бе предоставено копие от интервю на Петко Тихолов с Евгения Марс, вероятно препечатка, във в. „Софийска правда” през 1978 г., в което самата Евгения   казва:

в-к „СОФИЙСКА ПРАВДА”, год. ХХІV, бр. 48, 21 април 1978 г., с. 4

   Разговарях и с  Живка Стоева, автор на голямо изследване за  живота и делото на Евгения Марс, част от което е публикувано в Интернет. Предварително бях установил, че в статията й, като родители на  Евгения изрично са посочени – Павел Бончев от Етрополе и Екатерина Бончева (по мъж) от Орхание (Живка Стоева,  сп. Език и литература. София, №1 от 1998 г., с. 131 – 141).

 Майката на Екатерина Бончева  е била първата жена–учител в Орхание, омъжена за местен свещеник. Самият Павел Бончев е бил един от видните търговци в Самоков и известен общественик в града. След установяването си в София е бил и пом.-кмет в Софийската община (или общински съветник?).¹

Госпожа  Ж. Стоева, , ми обърна внимание, че данните за родителите на Е.М. е получила лично от снаха й – Лиляна Елмазова, съпругата на Павел Елмазов.

 Изложеното до тук  отново доказва, че бащата на Е. Марс е Павел Бончев от Етрополе, а майка й –  Екатерина Павлова – по мъж Бончева от Орхание. Бащата на Екатерина  е  бил свещеник, а майка й  –   първата жена – учителка в Орхание (може би по-точно в Самунжиево?).

   За онези, за които представляват интерес най-новите данни за живота и творчеството на Евгения Марс и духовната й връзка с Иван Вазов –  в Държавна агенция „Архиви”  м. г. постъпи голямо дарение от фамилията Елмазови,  с  документи, писма  и фото-материали в тази област –  Фонд 69 К. Там намира и снимка  на  Павел Бончев.

                                                                                               ЦНТ

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   /1/ Интересен факт: Най-дълго управлявалия Секретар на Софийската община, е етрополецът    Кръстю Данчев – от 26.01.1901 г. до 04.07.1922 г. – повече от 21 години! След него се нарежда пак етрополец – Александър  Тацов – повече от 8 години – 1924 – 1932 г.!

   Много вероятно е, Павел Бончев да е служил в общината заедно с  нейния секретар Кр. Данчев от Етрополе.

Автор: Цвета Тацов