*

Скъпи приятели,  като част от мисията на нашето Сдружение сме определили стремежа да  дадем своя принос за съхраняване на традициите, културата, историческото наследство на нашия град и страна.
Категория”Етрополец на годината – 2022”
всяка година насърчава и отличава:
– проявите на доброта и взаимопомощ;
– участие в социални дейности;
– оказване на помощ в хуманитарни акции;
– опазването и възстановяването на околната среда;
– дейности за подпомагане развитието на културните традиции и творческата креативност;
– опазването на културното наследство и др.
Категория: „Етрополе в обектива“
В конкурса се допускат само авторски снимки. Може да се кандидатства с от 1 до 4 снимки. Конкурсът ще помогне на участниците да популяризират работата и уменията си.
Изпратените снимки, събрали най-много харесвания, ще бъдат качени във Фейсбук страницата на Сдружение „За Етрополе“. Снимките трябва да бъде придружени от кратка информация – имена и възраст на участника.
Категория „Етрополе в рисунки”
Участниците могат да рисуват без ограничения на стила и материалите. Няма задължителна техниката за рисуване. Всеки кандидат може да кандидатства само с една рисунка. Изпратената рисунка трябва да бъде придружена от кратка информация – имена и възраст на участника.
Може да предлагате своите номинации на мейл: info@zaetropole.com или пък на съобщение тук: https://www.facebook.com/spasenieetropole Срокът за номинации е от 01.04.2022г. до 01.11.2022 г. Гласуването ще бъде във Фейсбук страницата на Сдружение „За Етрополе“.
.