*

Във връзка с появата на случаи на коронавирус в България от Министерството на здравеопазването публикуваха препоръки по отношение на ограничаване на заразата.

  • спазвайте висока лична хигиена;
  • мийте ръцете си редовно;
  • ползвайте мокри кърпички и дезинфекциращи гелове на спиртна основа;
  • избягвайте контакт с болни хора;
  • маски е важно да носят болните хора, за да не заразяват околните;
  • избягвайте масови прояви и места с голямо струпване на хора;
  • не се презапасявайте с храна и лекарства;
  • търсете информация от компетентните институции;

Подробна информация и за медицинските специалисти, и за гражданите можете да намерите на сайта на Министерството на здравеопазването.

Всеки, който има въпроси, свързани с COVID-19, може да ги задава денонощно на информационната телефонна линия на министерството 02/807 87 57.

На сайта на Министерството на здравеопазването ежедневно можете да следите и актуалните данни за разпространението на заболяването в световен мащаб.