*

Имало едно време една жена, която всеки ден правела хляб за семейството си и оставяла по един и на перваза, за да може всеки, който е гладен и минава от тук, да си хапне. Всеки ден един гърбушко идвал да го вземе и вместо да изрази благодарност, докато си тръгва, той казвал следните думи: „Злото, което правиш, остава с теб, доброто ти се връща“. Това продължавало ден след ден.

В един момент жената се ядосала: „Нито дума на благодарност! – казала си тя – Всеки ден повтаря тези думи! Какво означават?“. Изведнъж решила да сложи край на всичко това. „Трябва да се отърва от този гърбушко“, казала си тя и добавила отрова към хляба, който приготвила за него. Докато го слагала на прозореца, ръцете ѝ започнали да треперят. „Какво правя?“, помислила и веднага го хвърлила в огъня. Приготвила друг хляб и го оставила на перваза на прозореца. Гърбушкото дошъл както обикновено и взел хляба, изрчиайки обичайните си думи: „Злото, което правиш, остава с теб, доброто ти се връща.“, след което продължил по пътя си, без да осъзнава какъв гняв нараствал в сърцето на жената.

Всеки ден, когато жената слагала хляб на перваза, тя се молила за сина си, който отишъл далеч да търси късмета си – тя нямала никаква вест за него вече няколко месеца и се надявала въпреки всичко да се върне жив и здрав. Една нощ някой почукал на вратата ѝ. Когато отворила, видяла сина си. Той бил много слаб, дрехите му били разкъсани. Бил изключително гладен.

Когато видял майка си, той казал: „Мамо чудо е, че съм тук. Докато бях на няколко километра от дома ни, бях толкова гладен, че можех да умра. Но срещнах един стар гърбушко. Помолих го за някаква храна, а той беше така любезен да ми даде цял хляб, казвайки: „Ето това ям всеки ден, днес ти го давам, защото на теб ти трябва повече, отколкото на мен.“

Когато чула тези думи, майка му пребледняла, и се подпряла на вратата, за да не падне, Спомнила си отровния хляб, който направила – ако не го беше изхвърлила в огъня, синът ѝ щеше да го изяде. Той щеше да е мъртъв. Най- накрая жената разбрала значението на думите: „Злото, което правиш, остава с теб, доброто ти се връща“.

Поука: прави добро и не спирай да го правиш дори и да не е оценено в момента.