*

1. Гласуването защитава демокрацията

В основата си гласуването е свързано с демокрацията. Колкото повече хора участват в избори и упражняват правото си на глас, толкова по-важно е политиците да представляват интересите на избирателите. Ако хората не участват, политиците няма да бъдат мотивирани да слушат, защото позициите им не са застрашени. Населението с активно гласуване защитава демокрацията.

2. Всеки глас има значение

Много хора не гласуват, защото смятат, че техният глас няма значение. Реалността е, че изборите често се решават с много близка разлика. Това важи особено за местните избори. Вече има по-малко избиратели в тези по-малки състезания, така че всеки глас има голяма тежест. Ако всеки осъзнаваше, че гласът му има значение, правителствата щяха да бъдат значително по-представителни.

3. Гласуването оформя социалните програми

Има много социални въпроси, засегнати от изборите, включително (но не само) брак, репродуктивни права, смъртно наказание, свобода на словото и религия. Социалните проблеми засягат всички по един или друг начин. Гласуването е от съществено значение, за да имате думата кой да приема закони относно социалните програми и какви закони се коват.

4. Гласуването формира икономиката

Законите в рамките на едно общество не засягат само социалните въпроси, те оформят и икономиката. Това включва закони за данъците, цената на висшето образование, политиката за студентски заеми, социалните осигуровки и разходите за здравеопазване. Избраните демократично политици също решават правителствените бюджети, като например колко пари отиват за военните спрямо услугите на мрежата за социална сигурност. Гласувайки, хората могат да изяснят икономическите си приоритети.

5. Гласуването влияе върху екологичните политики

Тъй като изменението на климата продължава да застрашава бъдещето, по-важно от всякога е да гласуваме с мисъл за околната среда. В световен мащаб екологичните политики станаха спорни и неотложни. Някои политици разбират ужасната ситуация, в която се намираме, докато други продължават да отричат ​​дори да има проблем. Избирателите решават кой ще вземе важните решения.

6. Гласуването влияе на външната политика

Всички нации трябва да се ангажират с други държави, независимо дали става въпрос за търговия, споделени интереси, или разрешаване на конфликти. Много гласоподаватели може да не мислят за това как техните гласове определят външната политика, но тези политики могат да повлияят на ежедневни неща, като например колко струват стоките, цената на бензина и възможностите за работа. За хората в армията или работещите в международен план външната политика също е изключително важна.

7. Гласуването се отразява на портфейла ви

Говорейки за цени и инфлация, гласуването също има пряк ефект върху вашите пари. Избраните представители на местно и национално ниво отговарят за безброй бюджети. Данъците, които се вземат от вашата заплата, попълват тези бюджети. Гласуването ви позволява да имате думата къде отиват тези пари и кой какво трябва да плати. Като пример, данъчната ставка за най-богатите хора е област от огромен интерес в Съединените щати. Колко малко данъци плащат корпорациите също често е в бюлетината под формата на политици, които се противопоставят или подкрепят по-високите данъци.

8. Гласуването държи лидерите отговорни

Това е огромна причина защо свободните и честни избори са толкова важни. Ако избирателните права са застрашени, това възпрепятства способността на хората да държат отговорни избраните служители. Политиците могат да останат на власт и да нарушат обещанията си, дори ако повечето от техните избиратели искат те да си отидат.

9. Гласуването влияе върху настоящето и бъдещето

Хората гласуват по въпросите, които са важни за тях сега, но гласуването оказва влияние и върху бъдещето. Най-забележителният пример е в съдебната система. На места като Съединените щати гражданите не гласуват директно за съдиите от Върховния съд, които служат доживотни назначения и чиито решения отекват във времето. Хората обаче гласуват за президента и членовете на Конгреса. Президентът е този, който избира съдиите и след това Конгресът гласува тяхното утвърждаване. Много хора вярват, че затова гласуването за президент е толкова важно. Става въпрос по-малко за президента (който може да служи само до 8 години) и повече за това кого могат да изберат за доживотно назначение във висшия съд в страната.

10. Гласуването е част от защитата на човешките права

Възможността да имате думата кой управлява вашата държава е човешко право. На места без някаква форма на система за гласуване хората не могат да участват в управлението. Хората не могат да се кандидатират за изборни длъжности, ако искат да променят нещата. Лидерите не се държат отговорни чрез избори. Правото на глас поддържа и защитава и други човешки права като свободата на изразяване. Гласуването има значение, защото човешките права имат значение.