*

Иванка Павлова Лазарова (старши учител) в ДГ „Звънче“, гр. Етрополе получи специалната награда на XXVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“–2023 Г.
„От СБУ – с обич, признателност и респект към българския учител“

Синдикатът на българските учители, верен на традициите си, в навечерието на най-духовния и жизнеутвърждаващ български празник 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ежегодно провежда едно от най-престижните си ярки и вълнуващи събития за българското учителство и обществото ни като цяло – заключителния етап на емблематичния Национален конкурс „Учител на годината“.

Тържествената церемония на 26-ото издание на конкурса, на която с обич и признателност отново бе отдадена заслужена почит към общественозначимия и благороден труд на българския учител, към мисията му да бъде стожер на духовността и ценностите, будител на младото поколение на България, към креативността и новаторския му дух, към силата на мъдростта и устоите на добротата му, с които умее да устоява и води, за цялостния му принос към развитието на обществото, и бяха обявени носителите на високия приз „Учител на годината“ – 2023 г., се състоя днес, на 12 май 2023 г. в „София Хотел Балкан“. Тази година в заключителния етап на конкурса бяха номинирани рекордният брой – 136 учители в десетте направления: Предучилищно възпитание и подготовка; Начално образование; Хуманитарно; Природо-математическо; Изкуства и спорт; Професионално образование; Директори и помощник-директори; Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници; Млади учители; Учители наставници.

Двадесет и трима от номинираните съвременни будители бяха удостоени със званието „Учител на годината“, а шестдесет и двама получиха Специалната награда на Председателя на СБУ (Пълният списък на всички наградени и номинирани в заключителния етап на XXVI национален конкурс публикуваме отделно в броя на стр. 3-6.)

В тържествената церемония по награждаването на най-достойните учители на България взеха участие: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, д-р инж. Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, д-р Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката, Албена Михайлова, главен секретар на МОН, проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката (2014 – 2016), проф. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), д.ик.н. Стоян Денчев, главен секретар на Ректорския съвет на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и председател на Съвета на настоятелите, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, Даниела Алексиева-Стоянова и Тодор Капитанов, вицепрезиденти на КНСБ, Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, Бойка Харалампиева, председател на Сдружение за учителска взаимопомощ (СУВ) – София, Наталия Михалевска, Грета Ганчева, Соня Кръстанова, Пенка Иванова, Ваня Тивидошева – директори на дирекции в МОН, проф. д.п.н Сийка Чавдарова – Костова и проф. д.п.н Росица Пенкова – изявени представители на академичните среди и част от журито на Конкурса, Владимир Колев, управител на Издателство „Клет“ – България, Димитър Димитров от Издателство „Тангра“, представители на Фондация „Конрад Аденауер“ – Бюро София, „Майкрософт“ – България и HUAWEI – България.

Поздравителни адреси до СБУ по повод 26-тото издание на националния конкурс изпратиха проф. д-р Димитър Димитров, ректор УНСС и главен секретар на Съвета на Ректорите на Висшите училища в Република България, Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН и много други.